VITTSJÖ. Det har florerat många uppgifter kring hur Sydvästlänken ska dras genom Vittsjö. Många har varit oroliga för hur värme från kabeln skulle påverka sjölivet, en del har oroat sig över de betongfundament som skulle hålla kabeln på plats och andra har funderat över hur en högspänningskabel fungerar ihop med vatten.

Vi vill behålla Oresjön som fiske, bad och rekreationsplats

Svenska Kraftnät har nu svarat officiellt på sin facebooksida genom sin kommunikatör. Själva ledningens mitt kommer att hålla en maximal temperatur på 60°C men denna omges av ett betonitfyllt skyddshölje som ser till att yttemperaturen på ledningen inte blir mycket högre än det omgivande vattnet. Den lilla temperaturskillnad som skulle kunna uppstå är så liten att det enligt Svenska Kraftnät inte är rimligt att det skulle ha någon påverkan på sjöns flora och fauna.

Kabeln och dess skyddshölje kommer att hållas på plats av betongfundament som placeras på botten så att det alltid finns minst 0,8 meters djup mellan fundamentens topp och vattenytan. Närmst stränderna kommer botten att schaktas ur för att korrekt djup ska nås.
Därmed kommer det att vara ofarligt att färdas med båt och kanot även då vattnet är som lägst i sjön.

Nyfikna som undrar var kabeln ligger kommer att kunna se detta på de varningsskyltar för högspänningskabel som placeras i vardera ände.

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch