VITTSJÖ. Skolans mellanstadieelever, klasserna 4,5 och 6, hade på onsdagen en studiedag utomhus. Medlemmarna i Fiskevårdsföreningen, Claes Ruderstam och Jan Johansson, ställde upp vid ett par stationer intill Vittsjön. Ämnet var sjön och vad man kan hämta ur den.

 


Claes mötte man på flotten invid Bäckabro där han berättade om sjöstsystemet i vilket   Vittsjön ingår. Eleverna fick klart för sig att det är ”vårt” vatten i Vittsjön som så småningom rinner ut i Östersjön efter att ha passerat, bland annat, Kristianstad. Vår sjö ingår i det så kallade Helgeåsystemet.
Eleverna fick också klart för sig de olika sorters fisk som finns i sjön och vilka man kan äta. Det finns även fisk som inte är ätbar eller inte får ätas. Den senare är malen, som kanske fortfarande finns kvar i sjön. Den största mal som fångats i sjön vägde cirka 40 kg. En riktig bjässe med andra ord. En mal på 22 kg och fångad i sjön på sextiotalet finns att se i vårt fina Medborgarhus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hos Jan, vid sjökanten nedanför Sjöstugan, blev man undervisad i hur man fiskar kräftor och vilka redskap som behövs för ett lyckat resultat.
Jan visade ett antal burar för kräftfiske och deras utveckling till moderna redskap. För att lyckas lägger man ett bete i burarna. Det finns olika skolor för vad som är bra. Hund- och kattmat används ibland. Kräftan är i grunden vegetarian  men äter även kött.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I två båtar roddes eleverna ut att vittja ett antal burar som satts ut kvällen innan. Det fanns givetvis kräftor i alla men fångsten räknades i ental. Vid det här tillfället var betet fisk som fångats i sjön.


.


Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch