Det är bara drygt en månad sedan "snön" försvann kring de många mossarna kring Vittsjö. Med "snön" menar jag naturligtvis tuvullens ullbollar, som är 2 - 3 centimeter långa borst på de överblommade tuvullsblommorna. Linné skriver att hos tuvullens nära släkting, ängsull, användes dessa ullbollar till stoppning i kuddar. Tuvullens borde duga lika gott.

Klockljung

Nu, när vi går mot högsommar, har myrarna i våra bygder skiftat färg, framför allt mot gult av blommande myrlilja, och mot mörkrosa av klockljungens blommor. Ett sällsamt inslag i Vittsjös flora är orkidén mossnycklar med mörk-violetta blommor. Den lär ha sin enda kända växtplats i Skåne just i trakten av Mörkhult, 8 km väster om Vittsjö.

Mossnycklar

Just idag hade även den första plantan av en annan orkidé, nämligen myggblomster, slagit ut sina mycket oansenliga gröngula blommor. Det är den enda kända lokalen för myggblomster i hela norra Skåne, och är bara sedd på ytterligare en plats i landskapet under den senaste 10-årsperioden.

Myggblomster

Av de växter som finns med på bilderna, är det klockljung som klarar av att växa på de allra mest näringsfattiga myrarna, mossarna, som bara får näring med nederbörden. Myrliljan är något mer krävande på näring och behöver markvatten som näringsberikats via mineraljorden kring myren. De båda orkidéerna är mest kräsna av de fyra nämnda, och visar att här finns rörligt och därmed näringsberikat vatten, den typ av myr vi kallar kärr. Samtliga foton är tagna i veckan, på myren vid Mörkhult.

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch