Ismås (Pagophila eburnea) är en högarktisk fågel i familjen måsfåglar inom vadarfåglar Ismåsen är stor som en fiskmås har bredare vingar, tjockare kropp, och kortare hals och fötter. Den flyger med spänstiga, lätta, fjädrande vingslag.

Ismåsen är en sällsynt gäst i svenska farvatten och har observerats vintertid vid ett 20-tal tillfällen. Första dokumenterade observationen skedde 1818 i Halland. Den har främst observerats kring Sveriges västkust men även utmed Östersjöns kust, vid Vänern, i Lycksele lappmark och som längst söderut i Simrishamn.

Dessa Ismås-bilder är fotograferade i Båstad hamn. Fågeln var inte rädd så man kunde fram till ca 5 meter från den. För den har inte några normala fiender på Svalbad.

Det finns inte mycket kunskap om Ismåsen. Den häckar vid klippor och lägger ett till tre olivfärgade ägg på marken i ett bo som är fodrat med mossa och sjögräs.

Fågeln lever av fisk och kräftdjur men äter också kadaverrester av exempelvis säl. Den är känd för att följa efter isbjörnar , vars exkrementer den också äter, och andra rovdjur för att äta av bytesrester.

Bilderna på Ismåsen är fotograferade i Båstad hamn.

Fler bilder finns på min hemsida vigg5.se Sällsynta fåglar