VITTSJÖ. Våren gör sina framsteg solen lyser och ger 15,9 C varmt i skuggan. Nu så blommar krokusen, julrosen och hassel hängen har blivet stora.

Även om krokusen är perenn, så blommar varje enskild lök bara en gång. Löken ger dock upphov till sidolökar som i sin tur blommar. Krokusen blommar i många olika färger och färgkorsningar. Blomningstid beroende på sort är mars-april, eventuellt maj månad.


Vanligen förekommande sorter i svenska trädgårdar är bägarkrokus (C.chrysanthus), vårkrokus (C.vernus).

Julrosen (Helleborus niger) sägs ha fått sitt namn eftersom den första gången växte i snön där tårar från en ung flicka hade fallit.

Hon grät för att hon inte hade någon gåva till Jesusbarnet i Betlehem.I grekisk mytologi använde Melampos från Pylos julrosor för att rädda kungen av Argos dotter. Dionysos hade gjort dem galna så att de sprang nakna genom staden och skrek och grät. Hela växten hos julros innehåller gifter som har effekt på hjärtat. Gifterna är stabila och försvinner inte vid torkning.

Hos hasseln är det hänget, som gett ordningen namnet "hängeväxter", tydligt utpräglat i hanblomställningen. Det är ett långt, slakt, hängande, tätblommigt ax, som producerar stora mängder pollen och vajar av minsta vindil. Blomningen sker långt före lövsprickningen.

Fler bilder på på min hemsida vigg5.se