Tofsvipa (Vanellus vanellus) är en vadarfågel som tillhör familjen pipare.

Denna vadare häckar på översvämningsmark, sjönära jordbruksmark och andra fuktiga habitat med låg vegetation.

Den lägger vanligtvis fyra ägg i en uppskrapad grop direkt på marken. Ungarna är självständig nästan direkt efter att de kläcks, även om de övervakas av föräldrarna och blir flygga efter 35–40 dagar. Efter häckningen bildar tofsviporna stora flockar som håller ihop under höst och vinter och uppehåller sig då i liknande habitat som under häckningen, som jordbruksbygd och gyttjestränder. Den livnär sig av ryggradslösa djur.

Könen är lika och även fåglar i juvenil dräkt har en liknande fjäderdräkt. Buken och kroppssidor är vita, vingarna svarta på ovansidan men skiftar liksom ryggen i blågrönt. Halsen är svart runt om, liksom näbben, strupen, hjässan och tofsen, medan huvudets sidor är vita. Honan har kortare tofs och är ljusare vid näbbens rot och på strupen, och har alltså ett mindre kontrastrikt utseende.

Som en av de tidigaste flyttfåglarna kommer tofsvipan på vårvintern till Sverige Tofsvipan är fotograferad på Trönninge ängar.

Fler bilder på min hemsida vigg5.se