Storspov (Numenius arquata) är en fågel som tillhör familjen snäppor inom ordningen vadarfåglar. Storspoven är världens största vadare. Den har långa ben och en lång näbb som böjer av nedåt. Honorna har ofta urskiljbart längre näbb.

Storspoven är ungefär 50–55 cm lång, och har ett vingspann på omkring 100 cm. Den är brungråspräcklig med en smal vit triangel från stjärtens bas upp ryggen.

Storspoven är ganska skygg för människan. Bortsett från häckningssäsongen är den mycket social och ses ofta tillsammans med flera individer. Storspoven ses ofta högre upp på åkrar och fält än många av de andra vadarna. Boet är en enkel tillplattad yta på taiga, äng eller liknande plats och rymmer normalt 3–6 ägg.

Ruvningstiden är ungefär en månad. Storspoven är Västerbottens landskapsdjur I norra Bohuslän sa man att "väderspolen bådar regn och oväder när den låter höra sig". Detta uttryck gällde både stor- och småspov.

Fler bilder på min hemsida vigg5.se
Storspoven år fotograferade på Trönninge ängar