Grönbena (Tringa glareola) är en liten vadarefågel som tillhör familjen snäppor.

Till formen påminner grönbenan om en mindre rödbena, med långa gulgröna ben, lång smal svart näbb, grå-, beige- och svartspräcklig ovansida, ljus undersida och med ett kraftigt vitt ögonbrynsstreck.

Dess läten är karaktäristiska och på häckningsplats avslöjar den sig ofta då den låter höra sitt varningsläte sittande på en gren.

Den häckar från maj till mitten av juli, främst på fuktig taiga och tundra men förekommer som häckfågel både längre söder och norr ut.

Föräldrarna ruvar äggen tillsammans men snart efter kläckningen flyttar honan och efter att ungarna blivit flygga flyttar även hanen.

Grönbenan blir mellan 18,5–21 centimeter, har ett vingspann på mellan 35–39 centimeter och väger 34-98 gram. Den adulta grönbenan har på sommaren en grovt vattrad rygg i grått, vitt och beige. Vintertid har den en liknande dräkt men gråare och med ett mer enfärgat bröst.

I Sverige häckar den i stora delar av landet, med störst andel på norrländska myrar.

Bilderna är fotograferade på Trönninge ängar i Halland.

Fler bilder på min hemsida vigg5.se Vadare