Svingelgräsfjäril, Lasiommata megera, är en fjärilsart i familjen praktfjärilar.

Vingspannet varierar mellan 35 och 42 millimeter på olika individer. Larven är grön med några smala ljusare längsgående linjer. Den blir upp till 25 millimeter lång. Värdväxter, de växter larven lever på och äter av, är olika gräs till exempel arter av gröen, svinglar och hundäxingar.

Honan och hanen är tämligen lika i utseendet. Vingarnas ovansida är brunorange med bruna tvärlinjer och ytterkanter. I framhörnet på framvingen finns en svart fläck med vit mittprick, en ögonfläck. Ögonfläckar liknar ögon och syftet med dem är att skrämma rovdjur som vill äta upp fjärilen. Längs bakvingens ytterkant finns flera, något mindre, ögonfläckar. På undersidan är framvingen gulorange med bruna teckningar och en svart ögonfläck i framhörnet.

Fjärilen är fotograferad i Vittsjö.

Se fler bilder på min hemsida vigg5.se

 

Derby Kristianstad Finding your local time... 2 Days Klicka