BJÄRNUM. Genom tiderna har många privata personer samlat information om Bjärnum och dess samhälle. Bland de många böcker och pärmar med urklipp hittar man bland annat år 1938 – 1942.

Bland urklippen kan man se klipp om, fotboll, kyrkliga ärende, kommunbeslut, skolärende, mm. Då som nu så är det mycket politiskt som tas upp i tidningen. En fråga, urklipp från 1939, står där skrivet följande ”Den stora frågan är, ”Blir det badhus och brandstationsbygge?” den frågan stod på kommunpolitiska dagordningen, en mycket viktig fråga för samhället, och vi som nu bor och lever i Bjärnum, vet, att visst blev det så. Man kan läsa om att det har anordnats hemvärnsparader, fältgudstjänst och julmarknader av Bjärnums Röda kors krets och Hemvärnet.

Det anordnades även skyltsöndagar med stor framgång, N.T.O – scouterna hade kyrkparad med ett 100-tal scouter som deltog, både pojk och flickscoutkåren fanns med, Nykterhetsfolkets Dag, nationaldagsfirande mm.

Föreningslivet har alltid varit stort i Bjärnum, när man läser i klippen hittar man bla Bjärnums Skytteföreningen, Schackklubben, Bjärnums Hemvärnsförening, Bjärnums Gymnastik och idrottsförening, Torfinns orienterare, Bjärnums socialdemokratiska ungdomsklubb, Brottarklubben Trim, N.T.O – scouterna, Logen Majblomman med ungdomslogen Friska viljor, där fanns fackavdelningar för byggnadsträarbetare och industriarbetare, även föreningslivet inom kyrkan fanns i ett antal olika grupper.

Vissa urklipp lägger man märket till mer än andra som t.ex. när det står ordet BLOCKAD med stora bokstäver, vad var det undrar man?

Sen finns det de urklipps som är tragiska, t.ex. när man läser om mannen som skulle gå ut och hämta vatten och på vägen in ramlade han och när hustrun skulle hjälpa honom ramlade även hon och fast mannen lyckades krypa in i huset och få tag i filtar som han kastade ut till hustrun, hade hon inte kraften att ta de på sig. När morgonen kom så var det en liten flicka som hittade paret och då hade frun tyvärr frusit ihjäl.

Alla sorters öden har sparats genom åren och det är en riktig guldgruva för den som är intresserad av att lära sig mer om vad som har hänt i bygden under många år och detta arbete fortsätter, då vi på museet fortfarande klipper ut ur tidningen Norra Skåne, vad som händer i vårt samhälle, så att även följande generationer har en möjlighet att få veta vad som sker i Bjärnum.