En gång om året öppnar Bjärnums Museum upp Jonsarnas fabrik och den 17 Juli, kl 14.00 är det dags igen, då blir det gratis inträde och filmvisning ”Träets tid”, kaffe och kaka 30 kr, museet i sig håller stängt. Fabriken är belägen på Hågnarpsvägen, kör mot Röke från Bjärnums hållet.

”Jonsarnas fabrik” är ett allmänt uttryck i dagens samhälle, få kanske vet att det hette från början ”Bjärnums nya träförädling” den startades år 1933 av snickarna Gustav Jonsson och Joel Olsson, ( fabriken har senare haft andra namn). Gustav och Joel drev fabriken en tid tillsammans men efter ett par år lämnade han sin befattning och efterträddes av Axel Lindberg, denna förändring i fabriken skedde 1936 och samtidigt byggdes fabriken till.

Gustavs son Erik Jonsson har också ingått som delägare i fabriken och när fadern avled 1965, drev Erik Jonsson och Axel Lindberg fabriken ihop. Under åren som fabriken fanns var den huvudsakliga tillverkningen furumöbler, byggnadssnickeri, trappor men även inredningar till skollokaler.

Källa: Bjärnums Fornminnesförening, årsskrift 2008, "Från slöjd och hantverk till möbelfabriker i Göinge" Sammanställt av: Liselotte Svensson