En gång om året öppnar Bjärnums Museum upp Jonsarnas fabrik och den 17 Juli, kl 14.00 är det dags igen, då blir det gratis inträde och filmvisning ”Träets tid”, kaffe och kaka 30 kr, museet i sig håller stängt. Fabriken är belägen på Hågnarpsvägen, kör mot Röke från Bjärnums hållet.

”Jonsarnas fabrik” är ett allmänt uttryck i dagens samhälle, få kanske vet att det hette från början ”Bjärnums nya träförädling” den startades år 1933 av snickarna Gustav Jonsson och Joel Olsson, ( fabriken har senare haft andra namn). Gustav och Joel drev fabriken en tid tillsammans men efter ett par år lämnade han sin befattning och efterträddes av Axel Lindberg, denna förändring i fabriken skedde 1936 och samtidigt byggdes fabriken till.

Gustavs son Erik Jonsson har också ingått som delägare i fabriken och när fadern avled 1965, drev Erik Jonsson och Axel Lindberg fabriken ihop. Under åren som fabriken fanns var den huvudsakliga tillverkningen furumöbler, byggnadssnickeri, trappor men även inredningar till skollokaler.

Källa: Bjärnums Fornminnesförening, årsskrift 2008, "Från slöjd och hantverk till möbelfabriker i Göinge" Sammanställt av: Liselotte Svensson

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch