BJÄRNUM. Företaget bildades 1957 av Lennart Dahl, William Cederholm och Malte Olandersson. 


Ledningen planerade, att i före detta Baltisk Möbelindustris fabriksbyggnad bedriva rationell tillverkning av inredningar, speciellt köksinredningar. Och som ett första led därtill gjordes en tillbyggnad av fabriken med 5000 kvm för att därmed få en bättre planering av maskinverkstaden.

Lennart Dahl

1958, innan fabrikationen kommit i gång, avled Cederholm, och Dahl förvärvade därefter samtliga aktier i bolaget. Driften har krävt ökat utrymme och den första tillbyggnaden har följts av ytterligare tre, varefter totala fabriksutrymmet är 6000 kvm och arbetsstyrkan 25 man. Tillverkningen är helt inriktad på köksinredningar. Hårdnande konkurrens gör sig gällande inom så gott som all vår industri – ej minst på Cede-Verkets område. Rationell drift är verksammaste medlet mot konkurrenstrycket. Tillverkningen vid Cede-Verken sker därför med en till stor del automatiserad maskinpark.

Ingenjör Nils Axel Svensson anställdes 1959 för tidsstudier i fabriken. Han blev 1966 aktieägare i företaget och är sedan dess fabriksledare.

Källa: Boken - Från slöjd och hantverk till Möbelfabriker i Göinge
Avskrivet av Liselotte Svensson 2018-01-10

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch