BJÄRNUM. Bjärnums första möbelfabriker grundades av män som förut drivit hantverksmässig tillverkning på platsen. I fortsättningen blev det arbetare eller förmän från dessa tidigare fabriker, som svarade för tillkomsten av nya. Och så har utvecklingen nästan undantagslöst fortgått. Nya fabriker har, kan man säga, vuxit fram ur de förutvarande. Men Form i Trä bryter mönstret. Dess upphov, Christian Thorup, är född i Viby i Danmark 1929.

Hans håg stod från början till konsthantverk. Att två bröder valt yrken med akademisk utbildning påverkade honom ej. Fjortonårig blev han bildhuggarlärling i Köpenhamn. När han efter fem års lärotid fick sitt gesällbrev hade utvecklingen fört med sig, att arbetstillgången inom yrket blivit ringa. Endast två bildhuggare har efter honom utbildats i Köpenhamn. 30- och 40-talets ofta rikt skulpterade möbler följdes av en formgivning, som bjöd på släta ytor och stramare linjer. Bildhuggarna måste söka sig över till andra yrken. Också Thorup tvangs därtill men höll fast vid, att någon form av konsthantverk måste den nya sysselsättningen bli.Under någon tid arbetade han med keramik och omkring tre år vid en reklamfabrik i Köpenhamn. Via Göteborg kom han sedan till Bjärnum och hade där ett par års anställning som bildhuggare. Han fick 1955 anställning i Herman Perssons fabrik, där han var verksam med modeller och katalogarbeten.

1960 byggde han sin egen fabrik, som inrymmer firman Form i Trä. Till att börja med, så länge det var god marknad för trä armatur och konstslöjd, bestod tillverkningen därav. I fortsättningen kom den att huvudsakligen utgöras av sportstugemöbler. Att Thorup valt att göra den sortens möbler är troligen inget missgrepp – fritidsbebyggelsen är ju stad i stark utveckling. Dessutom ges för sådana möbler nog bättre utrymme åt fritt skapande, än då det gäller konventionella hemmöbler. Thorup har också anledning att vara nöjd med det hittills vunna resultatet. Försäljningen i Sverige har varit god och i Danmark, där han har en permanent utställning i Roskilde, har hans möbler ökande framgång.

Källa: Boken - Från slöjd och hantverk till Möbelfabriker i Göinge.

Avskrivet av Liselotte Svensson 2017-09-26

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch