BJÄRNUM. En av Bjärnums yngsta industrier är Persson & Svensson Träprodukter AB, grundad 1965 och sysselsättande 5 man. Den ägs av kompanjonerna Knut G. Svensson, född 1910, och Bror Persson, född 1930.

Bror Persson Knut. G. Svensson

 

Efter skoltiden började Svensson arbeta hos fadern, som var lantbrukare. Han övergick sedan till att lära möbelsnickeri hos snickarmästare Hemdahl i Ballingslöv. Hade därefter anställning på Ballingslövs Träförädling. Efter ett par år på Järnvägsverkstäderna i Hässleholm, var han under fyra år anställd hos Herman Persson i Bjärnum.

Bror Persson började sitt yrkesarbete inom den mekaniska branschen. Vid Hässleholms Tekniska Skola tog han 1959 ingenjörsexamen. Var sedan samtidigt med Svensson anställd hos Herman Persson. Båda fortsatte sin anställning där någon tid efter det företaget flyttat till Tollarp. Men funderingar på att i kompanjonskap starta egen rörelse ledde till, att de hyrde en del av den fabrik, som Bjärnums Slöjdfabrik lämnade vid dess överflyttning till sina nya lokaler.

De började med att tillverka lådor till inredningar. Men då plast visat sig på detta område bli en allt svårare konkurrent till träet, blev det dags att finna något annat tillverkningsobjekt. Det blev då skolbänkar, som fick ersätta lådorna. Valet visade sig vara riktigt. Fabrikens tillverkning av trädetaljer till skolbänkar har nu nått upp till 800 bänkar per månad.
Distributionen är löst på så sätt, att alla bänkarna levereras till företaget TAMÖ i Trelleborg. Där kompletteras bänkarna med metallunderrede, och sedan ombesörjer TAMÖ leveransen till respektive mottagare.

Men förutom de enmansbänkar, som företaget nu tillverkar, kommer troligen en ny, mer komplicerad typ snart in i produktionen. En bänktyp, så utformad, att två och två elever kommer att sitta mitt emot varandra med bord emellan sig. Provbänkar av denna typ har redan utförts av företaget.

Källa: Boken - Från slöjd och hantverk till Möbelfabriker i Göinge Källa: Boken - Från slöjd och hantverk till Möbelfabriker i Göinge.

Avskrivet av Liselotte Svensson 2018-01-30

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch