Historia Verum

VERUM. Sommaren 2012 avled i Linköping en på sin tid vida berömd person som tillbringat sin barndom i Verum och fått sin grundläggande utbildning i ”Mejarpa skola”. När han vid mitten av 1950-talet var EFS-pastor i Helsingborg blev han känd över hela landet som Självmordsprästen.

Han hette Erik Johan Bernspång och var född i Finja socken den 9 maj 1921. Ett år gammal kom han med sin familj till en gård i Stafshult i Verums socken.

I familjen fanns då hans äldre syster Essie Maria, född 1919 och sedermera gift med Assar Larsson på Nygård i Verums kyrkby. Föräldrarna Gustaf Bernhard Johansson, även kallad Stavshulta Jesus, och Maria, född Johansson i Algustorp, Stoby socken, fick efter inflyttningen till Verums socken ytterligare tillökning med fem söner och en dotter, nämligen Karl Einar 1922, Josef Herman 1925, Nils Gösta 1927, Sven Gustaf 1929, Knut Allan Bengt 1933 och Tora Gunborg 1935 .

VERUM. Mats Pettersson återkommer här med en artikel som knyter an till tidigare publicerat om elektricitetens införande i Verum. (red.)

Bilismen revolutionerar livsvillkoren
De två moderna påfund som betytt mest för att ändra livsvillkoren i Verums socken kom drygt 20 år in på 1900-talet. Införandet av elektriciteten blev av särskilt intresse eftersom Verums socken låg i skärningslinjen mellan de två dåvarande storbolagen Sydvenska Kraft AB i väster och Hemsjöbolaget i öster. Detta lämnade utrymme för de två ”unika” aktörerna Brittedals, som var en brukarförening och Bröderna Jönssons Möbelfabrik, som var ett privatföretag, att elektrifiera Verums socken.
Den andra moderniseringen kom med motorfordon och utbyggnaden av vägnät och vägunderhåll. Att sköta vägarna var i äldre tid ett ansvar för dem som ägde mantalssatt jord och vägarnas underhåll var ortsbefolkningens ensak. Eventuella genomresandes obehag av dåligt skötta vägar var enligt samma resonemang deras ensak. Först på 1920-talet försvann naturaunderhållet på vägarna genom införande av ”vägkassor”. Dessutom hade de flesta vägar på landsbygden, även häradsvägar, ett otal grindar. I en berättelse om livet i Norraskog framgår att det under sommartiden fanns ett tiotal grindar över vägen dit upp. På vägen mellan bron över Helgeån vid Hörlinge och Hovgården till Osby - där sedermera den s k Stätta-bussen gick - påstås ha funnits ett trettiotal grindar eller stättor.

VERUM. Ljuset kom till Verum 1922 från Bröderna Jönssons vattenfall
I Verums socken hade Bröderna Jönsson (Gottfrid, Axel, Hilding och Arvid Jönsson) år 1914 byggt en modern möbelfabrik vid Verumsåns vattenfall i Stafshult och Mölleröd. Den lokala banken, Verums sockenbank, ställde sig skeptisk till brödernas satsning, men genom uppbackning av Lilli Zickerman i Vittsjö kunde de få fram behövligt startkapital.

 

VERUM. En man med vidlyftigt förflutet som bodde i Verum under 15 år. Johan Andersén och hans danska hustru Maria Lovisa Gunera Arentzen kom 1871 till Hästberga by i Verums socken där de tog arrende på en liten gård vid Helgeån nära gränsen mot Visseltofta socken. I utflyttningsnotisen från S:t Ibbs socken på Ven står att de ämnade flytta till Köpenhamn, vilket inte blev fallet. Samtidigt kom hans ogifte son Johan Wathier Casimir Andersén dit. Gården ägdes av en bonde i byn Sjötorpet. Några år senare köpte Andersén hans gård i Sjötorpet och bodde sedan där med hustrun och sonen till 1886. Namnet ”Danska Gubben” fick han genom att hustrun kom från Danmark.

VERUM. Söndagen den 15 september företog Cederborgsällskapet sin traditionella höstutfärd vilken denna gång gick till Skeingeborg och Skeinge. Dagen, som under förmiddagen bjudit på regnväder, visade sig under eftermiddagen vara gynnsammare och de tjugotalet intresserade som mött upp behövde varesig regnjackor eller paraply.

Under sakkunnig ledning av Mats Pettersson, bördig från Verum, blev det en omfattande historik och information om ej blott bygden som sådan utan även Skeingeborg. Den åttakantiga borgen är unik i sitt slag och tämligen välbevarad och man kan på platsen bilda sig en bra uppfattning om hur den en gång såg ut under tidig medeltid.

 

VERUM. Tor Hj. Persson föddes i Hörlinge 1886.

Redaktören och ansvarige utgivaren av Dövas vän, Tor Hj. Persson, föddes 1886 på Ryssagården i Hörlinge som fjärde barnet i en syskonskara av 12 barn (6 söner och 6 döttrar) varav 2 dog minderåriga. De två äldsta sönerna och två ogifta döttrar antog sedermera efternamnet Hörlén. Äldste sonen Anton P. Hörlén övertog Ryssagården efter föräldrarna Per Jönsson och hans hustru Elsa Trulsdotter. Hustrun var född på granngården Östragård i Hörlinge.

Dövas Vän nr 1 år 1924 Detaljbild

Efter att Anton P. Hörlén i augusti 1907 ingått äktenskap med Clara Löfström flyttade föräldrarna och de hemmavarande barnen till en gård i Bolberöd. Då var sonen Tor Hjalmar 21 år gammal och hade varit döv i åtta år. År 1899, vid 13 års ålder, drabbades han av en akut sjukdom som yttrade sig i en mycket stark huvudvärk. Han blev liggande närmast okontaktbar och när han efter någon tid tillfrisknade visade det sig att han helt förlorat sin hörsel. Tor Hjalmar stannade kvar i föräldrahemmet och flyttade med föräldrarna till Bolberöd. Tor Hjalmar blev det som då kallades ”hemmason” och arbetade som dräng i föräldrarnas jordbruk.

De första lanthandlarna i Verums kyrkby och Brogården
Den inledningsvis omtalade allra första egentliga lanthandeln i socknen som byggdes i Brogården av Gustaf Larsson 1851 övertogs 1853 av ”mormonen” Jöns Persson och drevs från 1865 och fram till 1869 av Nils Lund. På samma plats drevs därefter lanthandel ända fram till 1984 av västgöten J. A. Pettersson och hans två efterträdare sonen Victor och sonsonen Birger med makan Margit. Huset ägs nu av västgötens sonsons son Jan-Henrik Pettersson.

I augusti 2007 skrev Nättidningen Damfotboll under rubriken ”Nilla Fischer hyllad vid moderklubbens jubileum”:
23-åriga Nilla Fischer, Malmö och landslaget, missar aldrig att tala om, att hon kommer från den lilla byn Verum, med några hundra invånare i församlingen, i norra Skåne. [… ] I lördags, direkt efter träningen i Malmö, bilade Nilla hem till Verum, där hennes moderklubb, Verums GoIF, hade 60-årsjubileum på idrottsplatsen och vid bygdegården. Nilla ställde upp och skrev autografer, delade ut medaljer till alla spelare från de tre deltagande lagen i jubileumsmatcherna, fixade godisregn åt barnen och ställde upp för en tio minuter lång intervju, där speakern lät henne berätta om fotbollslivet från början som ung flicka hemma i Verum och fram till sensommaren 2007, då hon ju väntas bli VM-uttagen på tisdag. - Det känns alltid lika roligt att komma hem till Verum, säger Nilla, som kommer från två riktiga fotbollssläkter i Göingebygden: Fischer från Verum på pappa Ronnys sida och Flinck från Bjärnum på mamma Åsas sida.Verumsdottern och blivande fotbollsproffset Nilla Fischer.
Foto: Claes Brauer

VERUM. Den förste lanthandlaren i socknen byggde 1851 ett hus på Brogårdensidan av Vieån vid Store Bro.
Följande uppgifter om socknens förste egentlige lanthandlare omtalas 1868 i ett brev till Andreas Jacob Collin i Verum från sonen Emanuel Collin vilken utvandrat till Nordamerika 1852 och sedan 1863 bodde i Paxton.

Denne handlanden Larsson, född i Helsingborg, var gift med en dotter till den rätt omtalade klockaren Nicolaus Löfquist i Norra Åkarp, bl a intiativtagare till sparbanken där. Paret fick en son 1852 medan de bodde i Brogården. Gustaf Larsson inflyttade till Brogården 1851, efter att ha bott inhyses på Verum nr 2 sedan 1850, uppenbarligen under tiden som byggandet av huset på Brogårdensidan pågick. Gustaf Larsson emigrerade sedan till Amerika 1853. Hustrun Ingrid Sophia och sonen Carl Johan flyttade då åter till Norra Åkarp, men följde efter till Amerika 1856. Rörelsen drevs efter Gustaf Larsson först av Jöns Persson från 1853, därefter från 1865 av skräddarsonen Nils Nilsson Lund och från 1870 av J.A. Pettersson och hans barn och barnbarn. Nils Lund emigrerade 1869 till Amerika och var sedan verksam som skräddare i Brooklyn, New York.

VITTSJÖ/VERUM. Omdömet i rubriken fälldes då Einar Persson studerade konst i Stockholm när 11 konstnärer var samlade på Statens Hantverksinstitut. Syftet med kursen var att stimulera konstsmidet och att ge smederna tillfälle att utbyta erfarenheter och råd.

Einar Persson nr två från höger

I det här sammanhanget förtjänas att påpeka att smeden Einar inte bara var konstsmed utan även en skicklig tecknare och målare. Några alster av såväl smidet som övrig konst fanns att beskåda på lördagen den 3/8 i smedjan.

Bland annat en välgjord komposition på ämnet Nordiska gudasagan. I den ingår den åttafotade hästen Sleipner. På skissen har den åtta fötter, som sig bör, men på det färdiga alstret har den bara fyra. Man frågar sig varför. Den gåtan förblir dock obesvarad.

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.