VERUM. I detta reportage följer bilder på gamla präster i det 1962 avvecklade pastoratet Visseltofta-Verum, som ju på den tiden det begav sig från 1952 var en del av Vittsjö kommun, vilken ju sedan upplöstes 1973.

 

Carl Christian Eberstein. Kyrkoherde/prost 1826-1835.

Wilhelm Wahlquist. Kyrkoherde /prost 1836-1858 *).

Olof Stille. Kyrkoherde 1865-1876.

August Theodor Peterson Tretow. Kyrkoherde 1879-1887.

 

Hans Hainer. Kyrkoherde 1889-1897.

Nils Sallow. Kyrkoherde 1897-1909 *).

Bild saknas på Elof Caspar Cederschiöld, kh 1858-1865.

Julius Kristinn Thordarson. Kyrkoherde 1909-1933 (tjänstledig 1933-1937, avled 1938).

Som upplysning kan nämnas att Thordarson var gift med Signe Tretow och därmed svärson till den omtyckte kyrkoherden Tretow. Kan också nämnas att i hans eftermäle kan läsas: ... att han hållit ett föredrag i helnykterhetsfrågan med tillägget: ”en linje han, såsom vi alla känna, icke följde i alla skiften, varför han också råkade in i kriser och svårigheter”.

Per-Edvin Wierup var kyrkoherde i pastoratet 1938-1945. Född 30/6 1904 i Sövestad av arrendatorn Hans Nilsson och Karna Nilsson. Han avled 23/3 1989 och är begravd i Visseltofta tillsammans med hustrun Lilian f. Rothstein (1904-1997) och två barn som dog i späd ålder. De hade barnen Lena född och död 36, Staffan f 37, Jesper f 39, Johan f 40, Urban född och död 43, Martin f 43, Kaj f 45 och Henric f 47.

Åren 1946-1972 hade pastoratet prästerna: Sven Magnus Sune Larsson (Bjurman), kyrkoherde 1946-1952, Nils Gustaf Ehrenberg, tf kyrkoherde 1952-1953, Bror Gerhard Mollenius tf kyrkoherde 1953-1959 och Axel Uno Svensson (Wårdener) tf kh & komminister1959-1972.

Ur skrifter av C. C. Eberstein

 

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch