VERUM. I detta reportage följer bilder på gamla präster i det 1962 avvecklade pastoratet Visseltofta-Verum, som ju på den tiden det begav sig från 1952 var en del av Vittsjö kommun, vilken ju sedan upplöstes 1973.

 

Carl Christian Eberstein. Kyrkoherde/prost 1826-1835.

Wilhelm Wahlquist. Kyrkoherde /prost 1836-1858 *).

Olof Stille. Kyrkoherde 1865-1876.

August Theodor Peterson Tretow. Kyrkoherde 1879-1887.

 

Hans Hainer. Kyrkoherde 1889-1897.

Nils Sallow. Kyrkoherde 1897-1909 *).

Bild saknas på Elof Caspar Cederschiöld, kh 1858-1865.

Julius Kristinn Thordarson. Kyrkoherde 1909-1933 (tjänstledig 1933-1937, avled 1938).

Som upplysning kan nämnas att Thordarson var gift med Signe Tretow och därmed svärson till den omtyckte kyrkoherden Tretow. Kan också nämnas att i hans eftermäle kan läsas: ... att han hållit ett föredrag i helnykterhetsfrågan med tillägget: ”en linje han, såsom vi alla känna, icke följde i alla skiften, varför han också råkade in i kriser och svårigheter”.

Per-Edvin Wierup var kyrkoherde i pastoratet 1938-1945. Född 30/6 1904 i Sövestad av arrendatorn Hans Nilsson och Karna Nilsson. Han avled 23/3 1989 och är begravd i Visseltofta tillsammans med hustrun Lilian f. Rothstein (1904-1997) och två barn som dog i späd ålder. De hade barnen Lena född och död 36, Staffan f 37, Jesper f 39, Johan f 40, Urban född och död 43, Martin f 43, Kaj f 45 och Henric f 47.

Åren 1946-1972 hade pastoratet prästerna: Sven Magnus Sune Larsson (Bjurman), kyrkoherde 1946-1952, Nils Gustaf Ehrenberg, tf kyrkoherde 1952-1953, Bror Gerhard Mollenius tf kyrkoherde 1953-1959 och Axel Uno Svensson (Wårdener) tf kh & komminister1959-1972.

Ur skrifter av C. C. Eberstein

 

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.