Förre banarbetaren Olof Persson i Vittsjö blev en av dem som passerade 100 årsdagen. Liksom många andra på den tiden började Olof sitt arbete som vaktepåg då böndernas kor skulle vaktas så dom höll sig inom ägogränserna. Det första så kallade riktiga arbete Olof hade var som dräng i Porrarp under tre års fästetid. Under några år hade han sommarbete på torvmossarna och under vintertid var det skogsarbete..
Olof Persson var född  1883 och avled i Skansenhemmet  1984, över 100 år gammal.Olof och Kungen


Bilden visar då Olof Persson hälsar på kung Carl XI Gustaf.

Årslönen för en dräng vid sekelskiftet 1800-1900 var då 70 kronor. Arbetet på torvmossar och skogsarbete gav visserligen bättre betalt men det var också mycket mer slitsamt. Olof Persson berättade 1976 att vid skogsarbete kunde han komma upp i åtta kubikmeter fälld skog i meterlängder men det gällde att arbeta intensivt, vid denna tid ingen ens hade hört talas om motorsåg!
Efter skogs- och torvarbeten började Olof som banarbetare vid järnvägen och detta arbete hade han tills han fyllde 60 år. Hans sysselsättning var byte av räls eller lagning av banvall på sträckan Vittsjö – Hässleholm med en lön på 65 öre i timmen till en början. De sista åren vid järnvägen fick Olof förmånen att åka så kallad motortralla som gick på rälsen.
Någon cykel hade Olof aldrig råd att köpa men han hade inte så stor användning för detta transportmedel då han hade förmån att som anställd vid järnvägen få  åka gratis tåg över hela Sverige.
Efter anställningens slut vid järnvägen återgick Olof till det friskare arbetet med skogen fast det var mer ansträngande.
Olof Persson var mäkta stolt då han fick skaka hand med både kungen och drottningen under deras Eriksgatan vid ett kort uppehåll i Vittsjö 1983. Dessutom fick han hyllningstelegram från kungaparet vid sin 100 års dag.
Trots hög ålder hade Olof Persson god syn samt hörsel och följde noga med var som hände i närområdet och ute i världen.
Olof Persson var den sjätte församlingsbon som uppnådde 100 års dagen.
Detta är artikel 33 över äldre Vittsjöbor