Strax söder om Skansen finns den bekanta minnesstenen som kom på plats på 300 årsdagen efter slaget i Vittsjö. Det stora slaget 1612 som till stor del skedde mellan Skansen och nuvarande dammen Gässlingen skördade 220 liv eller ännu fler. Minnesstenen restes den 11 februari 1912 till minne av ”hjältekonungens” räddning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vid invigningen av Gustav Adolfsstenen 1912 fanns dessa prominenta personer närvarande. F v  folkskollärare Olof Kulldorff, lektor Wahlstedt, riksdagsman N S Håkansson, landstingsman C H Håkansson, nämndeman Martin Holmgren, lantbrukare Gottfrid Waldau, komminister August Nilsson och lantbrukare Janne Svensson.

De svenska trupperna hade varit på vedergällningsraid i Skåne och var på hemväg till Sverige, nuvarande gränsen mot Småland. Övernattning skedde bland annat i Vittsjö kyrka där danska trupper överraskade Svenskarna som flydde för livet. På platsen söder som Skansen stod förmodligen det stora slaget men kungen lyckades fly och då han skulle över isen på Dragsån brast isen trots den stränga kylan. Kungen Gustav II Adolf hamnade i vattnet tillsammans med sin häst. Han räddades av ryttaren Tomas Larsson som fick hjälp av Per Banér. De båda räddarna belönades och Tomas Larsson fick kungens silverbälte samt ett gods i Västmanland.
På 300 års dagen efter slaget restes minnesstenen som hade hämtats från Bjärnum. Enligt samtida uppgifter fanns det 1 400 personer samlade då professor Stille höll högtidstalet samt bjöd täckelset falla. Högtiden följdes av minnesgudstjänst i kyrkan samt jubileumsmiddag.
Vid grävning för vatten och avloppsledning 1959 påträffades massgraven. Där hittades även ett antal mynt som tillhört de fallna soldaterna. Till minne av de fallna soldaterna placerades en minnessten framför Gustav Adolfsstenen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Adolfsstenen i dag med inskriptionen:
MINNE AF KONUNG GUSTAF II ADOLFS RÄDDNING I VITTSJÖ DEN 11 FEBRUARI 1612 AF RYTTAREN THOMAS LARSSON. BYGDENS MÄN OCH KVINNOR RESTE STENEN 300-ÅRSDAGEN.
Minnesstenen framför monumentet har följande inskription:
HÄR FRAMFÖR VILA OKÄNDA SOLDATER FALLNA 1612. MASSGRAVEN FUNNEN 1959.

MINNESHÖGTIDER

Tre minneshögtider har hållits vid minnesstenen, 360, 370 och 380 årsdagarna efter slaget har högtidlighållits. Vid samtliga tillfällen har ättlingar, tolfte- fjortonde led  till Tomas Larsson varit närvarande och hållit högtidstalet.. Inte vid något tillfälle under dessa högtider har ”hjältekonungens” namn nämnts utan högtiderna har helt ägnats till minnet av de stupade. När minnesstenen resten var Gustav II Adolf fortfarande ”hjältekonungen” men efter hand uppenbarades han verkliga insatser och numera anses han som skövlaren och våldsverkaren.
År 2012 är det 400 år sedan det stora slaget vid Vittsjö ägde rum och 100 år sedan minnesstenen restes. Då förmodas det bli en stor jubileumshögtid till minnet av de stupade.

MASSGRAVEN

Någon exakt plats är inte markerad där massgraven återfanns 1959 men området finns på ängen söder om minnesstenen, mellan väg 117 och Vittsjön. Massgraven uppskattas till 30 meter lång och cirka 1,5 meter bred. De stupade soldaterna fick bli kvar på slagfältet och visst utbyte skedde mellan länderna. Kylan var ihållande och massgraven grävdes sannolikt inte förrän tjälen hade börjat ge med sig.
Det finns många sevärda platser vid Skansen. Förutom Skansen finns Gustav Adolfsbron, Gustav Adolfsstenen, massgraven och Torkelshyttan.

Derby Kristianstad Finding your local time... 4 Days Klicka