VITTSJÖ.  ÄGGASTENEN. I Hästhulta mark finns många gamla platser som var omtalade för enbart några tiotal år sedan. Nu håller dessa platser på att försvinna från medvetandet sedan tiden utplånar allt mer.

ÄGGASTENEN

Bilden visar Äggastenen med Gunnar Pettersson.  Gränsdubben syns på bilden. I gränsen mellan Hästhult och Vejshult finns en sten som kallas Äggastenen. Stenen finns intill en dubbmärkt markering mellan de båda byarna och stenen finns omkring 150 meter från Stensmyr. Helt naturligt har den formen av ett jätteägg. Någon speciell historia eller händelse är inte förknippad med denna sten mer än att en vers är skriven på stenen. Det var framlidne naturmänniskan Gunnar Hallström som under sina strövtåg i skog och mark diktade denna vers 1954. Jag vet inte hur synlig texten är i dag med förhoppningsvis har någon ansvarskännande människa fyllt i texten som lyder:

LÄNGTAN
Glöm oss ej vid drömmen
om dig
Stora ödemark
Djupt i ditt väsen
Slumrande stig
Längtan till dig
är stort
GH
Var det ödemarken Gunnar Hallström längtade till? Var det kanske den slumrande tystnaden långt borta i skogen som fängslade honom? Var det detta som fick honom att längta tillbaka till minnenas plats i ödemarken? Platsen var känd 1945 enligt ortnamnsarkivet där anges att Äggastenen finns på Äggastensbacken.
Någon gång i tiden har Äggastenen rests av mänskliga händer. Det får nog anses uteslutet att Inlandsisen har utfört detta. Vad finns för historia bakom Äggastenen? Finns historiens vingslag under stenen?

TULLPORTAKÄRR
Strax intill Äggastenen finns Tullportakärret och Tullport. Kanske har här varit en tullstation för rikemansfolk som färdades Helsingborg – Åhus på 1200- 1600-talet? Det sägs att älvor har dansar runt på kärret.

NORKEHALL
Utmed enskilda skogsvägen Brönjet- Bokholmen-Hästhult finns en större sten kallad Norkehall. Läs specialartikel om sägnen kring denna stenbumling 2008 06 14.