Vittsjö
Järnvägsvagnarna vid Raka Spåret i Vittsjö skall bort inom närmaste tiden. Ägaren bekräftar att tre intressenter har hört av sig för att ta hand om en eller alla tre vagnarna. Järnvägsvagnarna har den senaste siden varit ett tillhåll för skadegörelse och är ingen direkt prydnad för samhället.
Det var 1997 som Roland Johansson hade stora planer för anläggningen Raka Spåret, järnvägs- stationen och godsmagasinet i Vittsjö. För att förgylla idyllen kom tre utrangerade järnvägsvagnar, 1:a klass samt postkupé på plats sedan en bit räls, utan förbindelse med ordinarie spår hade lagts ut.Framtidsplanerna grusades på grund av för höga ambitioner och avveckling av verksamheten skedde efter hand. Under några år var serveringen i järnvägsstationen helt nere. Numera är serveringen öppen några dagar i veckan.
Inom kort är förhoppningsvis de mer eller mindre förstörda järnvägsvagnarna borta. Till en början var det ett fint inslag i samhällsbilden med tre järnvägsvagnar men de senare året har det gått mot förfall. Buskar och sly skymmer numera det som förr var en attraktion.
Bilderna visar de järnvägsvagnar som skulle bli en attraktion för kulturorten men förfallet har naggat i vagnarna och omgivningen.