Vittsjö
Evert Nilsson har det funnits några i Vittsjö men för att klargöra vilken Evert Nilsson det gäller så måste nog klarläggas att det gäller Evert på Lokalföreningen. Då vet många vilken Evert det gäller. Han var föreståndare på Lokalföreningen, Skånska lantmännens Lokalförening i Vittsjö. Senare blev det centralföreningen och för några år sedan blev det Granngården som för att par år sedan slog igen påsarna. Numera är det expanderande Vittsjö Bygghandel vid Gransätersvägen som övertagit verksamheten.
Evert på Lokalföreningen var född i ett lantbrukarhem i Gundrastorp 1912 och avled i Vittsjö 2004. Sin första anställning utanför hemmet hade han som kontrollassistens i södra Skåne. Under 32 år var han sedan knuten till Lokalföreningen i Vittsjö. Då lokalföreningen startade 1944 blev Evert den förste föreståndaren. Inte enbart föreståndare utan under det första verksamhetsåret fick Evert sköta allt som tillhörde företaget, kontor, lager, försäljning och kundkontakter.
Lokalföreningen etablerade sig i den gamla torvströfabriken (där nu El-Olle har sin verksamhet) och utrymmet var så minimalt att endast de mest vanliga fodervarorna fick plats. Det var inte bara fodervaror utan det mesta som en lantbrukare kunde behöva till gårdens drift som fanns i det minimala lagret. År 1950 inköptes fastigheten och en utvidgning av lokalerna skedde. Det var så pass modernt att ett stickspår från järnvägen fanns i lokalerna och därför kunde större partier köpas till lägre priser. Personalen utökades bland annat beroende på stor arbetskraft då en hel last från en järnvägsvagn skulle lossas.
Efter hand som verksamheten utökades skedde flera tillbyggnader, bland annat inrymdes en verkstad för motorsågar i Lokalföreningen. Detta var ett stort lyft framåt för företaget. Därmed hade Lokalföreningen blivit en allbutik som saluförde det mesta som lantbrukare och villaägare kunde önska sig. Evert hade kort avstånd från sin bostad till sin arbetsplats, endast omkring 100 meter. Därför tillbringade Evert en del av sin fria tid på sin arbetsplats till förmån för Lokalföreningen. Då Evert avtackades efter 32 års tjänst yttrades: Du har skött företaget som det varit ditt eget och skulle du räkna alla frivilliga timmar utöver din arbetstid skulle du gått i pension för flera år sedan.
Efter pensioneringen kunde Evert på Lokalföreningen inte riktigt slita sig från det företag han byggt upp. Han ställde sig till förfogande då extra hjälp behövdes. Evert behövde inte uppleva då hans livsverk upphörde genom omorganisatio