VITTSJÖ. Tiderna förändras och trafiken ökar. Detta var en av anledningarna att den gamla folkskolan mitt emot kyrkan revs ner 1983. Då var folkmängden 2 840 personer. En annan anledning var att parkeringsutrymmet för besökare till kyrkan och församlingshemmet behövde utökas.

 

Gamla folkskolan avbildad någon vecka före rivningen.

 

 

 


Gamla folkskolan byggdes 1892, då var folkmängden 2 244 personer och undervisningen upphörde 1967, då som småskola. Tomten där gamla folkskolan fanns var redan i mitten av 1800-talet en skoltomt och då kan där ha funnits en tidigare skola. Den nya folkskolan byggdes 1939 men redan då var lokaliteterna för få så undervisningen i den gamla skolan fick fortsätta till 1967. Då hade elever från gamla småskolan (museet vid Verumsvägen) fått sin undervisning i skolan vid kyrkan.

Småskolan stod därför tom. Då undervisningen upphörde i folkskolan hade hembygdsföreningen museum i den gamla skollokalen. Där fanns också en tid vävstolar uppsatta för intresserade.

Gamla folkskolan hade undervisningslokaler mot Hårsjövägen medan det var lärarbostad i norra delen. Där bodde överlärare Sigfrid Tyrberg med familj fram till Sigfrid Tyrbergs bortgång 1959. På övre våningen fanns väl tilltaget bostadsutrymme där bland annat konservatorn och kyrkokamreren Magnus Lindkvist bodde.

När folkskolan revs ner fanns det möjlighet att bredda Hårsjövägen något. Det andra alternativet var att flytta kyrkogårdsmuren närmare kyrkan men detta hade vållat många och stora problem och från kyrkligt håll ansågs detta omöjligt att genomföra bland annat av etiska skäl.