Hultatorp skola, väster om Vittsjö tillhörde en av de fyra skolor i socknen som uppfördes och togs i bruk 1908. Hultatorp skolområde sträcker sig i väster till Skånes Fagerhults gräns. Skoltomten skänktes av Bengt Johansson som bodde mitt emot skolan med förbehåll att skolan skulle vara tillgänglig för religiösa samlingar. En av dessa samlingar är Hultatorp söndagsskola som startade 1887 och denna verksamhet fortsätter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hultatorps gamla skola som byggdes 1908 men har tillbyggds och renoverats.

Beslut fattades 1907 att infordra anbud för uppförande av skola i Hultatorp. Kyrkstämman beslutade att anta N P Persson i Värsjö som hade lägsta anbud på 4 750 kronor. Skolrådet var inte nöjd med beslutet utan annonserade ut entreprenaden på nytt. Då ljöd anbudet på 5 100 kronor som då antogs. Entreprenören som antogs var den tidigare antagne! Ved till uppvärmning av skola och lärarbostad hela året 1908 kostade 80 kronor! Skolundervisning hade tidigare förekommit i Hultatorp med flera byar, då med ambulerande lärare.

I skolan inrättades en rymlig och ljus lärosal samt så kallad avklädningsrum för eleverna. I detta avklädningsrum där ytterkläderna hängdes upp fick eleverna inta sin föda sittande på den fasta bänken under ytterkläderna. Födan bestod av det hembakade brödet som mestadels hade en mörk nyans tillsamman med en flaska mjölk som allt som oftast var sur då skolväskan hängde i avklädningsrummet där södersolen värmde upp, inte bara kläder utan även mjölken.

Lärarbostaden innehöll två rum samt kök och skafferi. Den första lärarinnan i Hultatorp skola 1908 var ”lärarinnan Karin” Bengtsson. Gunhild Selin tillträdde platsen som lärarinna 1938 och stannade kvar till 1954. Till hennes fördel kan sägas att hon var mån om sina elever. Vid de svåra snöstormarna och kraftigt snöfall i början av 1940-talet fick elever sitt natthärbärge i lärarbostaden medan Gunhilds fader (militär med fanjunkares grad) tog sig skidledes till oroliga föräldrarna för att meddela att barnen fick logi i skolan. Under flera vintrar lämnade eleverna, däribland jag, våra mjölkflaskor till lärarinnan, det enda namn hon godtog. Vid middagstid hade Gunhilds moder värmt upp mjölken med tillsats av kakao varför alla eleverna fick varm chokladmjölk till sina smörgåsar. Sådana saker kunde hända i en byskola för 70 år sedan!

Undervisningen i Hultatorp upphörde 1959. Efter någon tid var det syskonen Karin, Mimmie och Einar Nilsson från Mörkhult som köpte skolan sedan de försålt sin jordbruksfastighet till Erna och Kjell Olsson. Vid syskonen Nilssons frånfälle visade det sig att de testamenterat all kvarlåtenskap till EFS. Hela lösöret såldes på auktion där gammalt skolmaterial var åtråvärt. Efter flera krokiga turer blev det slutligen Erna och Kjell Olsson som 1985 förvärvade den gamla skolan.

Vid tiden för nerläggningen 1959 var det en strid om det var Hultatorp eller Snärshult skolor som skulle läggas ner som undervisningsanstalt. Det blev Hultatorp skola som först lades ner!

Fortfarande används Hultatorp skola som samlingslokal för ortens föreningar. I år blir det den 95 syföreningsauktionen i Hultatorp skola och det blir den 123 julfesten för söndagsskolan hålles på Juldagen.