VITTSJÖ.  Under mindre än 30 år har samhällsbilden i Vittsjö markant förändrats. Ett exempel är Zaunders fastighet där numera Vittsjöhallen har sitt varuhus. Fastigheten byggdes ursprungligen som en affärslokal till Zaunders spannmålsfirma men efter hand kom andra butiker in i fastigheten.

 

 

 

Bilden är exponerad 1982 strax före rivningen av fastigheten.

 

Fastigheten uppfördes 1907 för 3 000 kronor av byggmästaren ”SnickarJohan”. Johan Zaunders började sin delvis ambulerande affärsbana strax efter att huset hade byggts. Han blev mäkta populär av barn och ungdomar på landsbygden under sina försäljningsturnéer. Det populära var hans färggranna plåtburk som innehöll färgglada och smakliga karameller med chokladfyllning! Själva spannmålsaffären upphörde 1927 men Johan Zanders fortsatte och utökade sina försäljningsturnéer flera år framåt. Han hade milsvitt distrikt att höra över på senvintern. Johan Zaunders med familj hade sin bostad på andra våningen i fastigheten. När familjen flyttade till en villa fanns det andra hyresgäster i fastigheten.

1927 etablerades en speceriaffär av Zaunders. I butiken fanns då även en ”matklubb” där ”gräddan” av byns herrar samlades. Denna klubb hade även en anställd kokerska. Zaunders hade även filial vid nuvarande Furuliden, även denna som speceriaffär. Troligen var det då Sture Wennberg som övertog speceriaffären i byn 1940- 1964. Wennberg hade även en godisautomat utmed nuvarande Kvarngatan där dåtidens priser gällde med kanske två kola för tio öre? Sedan rörelsen upphörde 1964 hade Gertrud Haraldsson sin damfrisering, Chic-salongen i den gamla butiken. Något söderut i fastigheten hade posten sina lokaler 1931- 1964. Bror A Nilsson hade sin herrekipering i fastigheten liksom Sven Pihls blomsterhandel 1970- 1982. Gertrud Tuvesson hade damkonfektion i fastigheten. Kanske var det någon mer som hade sin rörelse i fastigheten!

 


Bilden visar hur det ser ut idag på samma område som 1982.

1982 revs Zaunders fastighet och Brännborn utökade sin verksamhet. Numera är det Vittsjöhallen som har utökat sina lokaler där Zaunders fastighet var belägen.