Kulturarvsdagen firades på många platser under söndagen. Så även i Vittsjö där hembygdsföreningen stod som värd för tre programpunkter. Uggletorpsstugan och museet var öppna för visning och kvällssamlingen hölls vid Snapphane… Vittsjö Borg där det samlades drygt 50 intresserade.

Claes Ruderstam var föreläsare och berättade om den forntida borgen som även varit en stenåldersplats.

 

 

 

Lokalpatrioten Claes Ruderstam välkomnade till den historiska platsen Vittsjö Borg som redan i slutet av 1600-talet hade detta namn. Claes Ruderstam ansåg att denna stund var den rätta att slopa det felaktiga namnet Snapphaneborgen och i stället ange den rätta benämningen: Vittsjö Borg. Unisont bekräftades detta med ljudligt bifall som hördes över Pickelsjöns lugna yta med undantag för de små svallvågorna som kom efter en utmed sjökanten simmande snok? Hembygdsföreningens sånggrupp inledde samlingen med ”Jag har bott vid en landsväg” och framträdde med flera andra sånger under kvällen.

Vid de omfattande utgrävningarna 1985- 1986 framkom det även att Borgen en gång varit en stenåldersplats. Vid utgrävningarna återfanns ett 20-tal mynt från 1300-talet varför Borgens ålder kan säkerställas. Dessutom återfanns ett större antal armborstpilspetsar och med ledning av dessa och en del brandrester bör kunna konstateras att Borgen blivit nerbränd, troligen omkring 1360. Sannolikt var det på danske kungen Valdemar Atterdags tid som Borgen brändes. Vid denna tid, 1332- 1360 var Skåne Svenskt men återtogs senare av Danskarna.

Vittsjö Borg kan ha varit en försvarsborg eller kanske en form av tullstation då vattenleden mot Åhus passerade platsen. Det kan vara tänkbart att Borgen varit avsett som en reträttplats för någon ståndsperson som behövde skydda sig. Teorierna i detta fall är många och lär aldrig få sin slutliga lösning. Det var en intressant föreläsning i synnerhet för det fåtal av besökarna som inte tidigare närmaste studerar kullarna vid Vittsjö Borg.

Slutligen var det föreläsaren som dels berättade en tragisk men sann händelse från Borgens historia. Han fortsatte sedan med en skröna om Borgens skyddsande som äldre i trakten boende säger sig ha stiftat bekantskap med? Sammankomsten avslutades med en kortare guidetur på den gamla försvarsanläggningen.

Hembygdsföreningens sånggrupp sjunger vid informationen om Vittsjö Borg.