VITTSJÖ. Striderna var hårda och hätska innan skolan i Snärshult kom på plats. En skolbyggnad med skola fanns tidigare i Lönsholma men kyrkostämman beslutade 1910 att skolan skulle flyttas till Snärshult då det fanns fler elever där än i Lönsholma. Detta beslut vållade givetvis protester och överklagande både till länsstyrelsen och Domkapitlet. Det var sex klagande medan 38 ville ha skolan till Snärshult.

Snärshult skola tycks ha fallit i glömska då det gamla skolhuset är inramat av buskage.

 

 

 

 

Något märkligt får det anses att det fanns ett skolhus i Lönsholma då det var en ambulerande lärare som skötte undervisningen några veckor om året. Normalt var att den ambulerande läraren kom till någon familj dit byns barn samlades där undervisningen skedde. Inte heller finns någon uppgift när folkskolan i Lönsholma byggdes. Däremot finns antecknat att tillbyggnad av lärarbostad samt avklädningsrum skedde 1903. Frågan är varför det byggdes lärarbostad då det inte fanns någon fast lärare? Det fanns inte heller någon folkskollärare 1909 utan tre småskollärare anställdes med korta anställningsförhållanden.

I dag finns endast brunnkaret kvar på den gamla skoltomten och ännu i dag kallas platsen för skoltomten fast det gått 100 år sedan skolan flyttades. Det kostade 2 854 kronor att flytta skolan till Snärshult. Det är tämligen osannolikt att skolan i Snärshult hade samma utformning som den hade i Lönsholma. Det mesta talar för en utökning av skolbyggnaden. År 1920 uppfördes en lärarbostad i anslutning till skolhuset. Tidigare hade lärarbostaden varit inredd på ovanvåningen men tydligen behövdes mer utrymme i skolan då halvtidsläsning infördes samma år?

Småskollärare i Snärshult har varit Ida Bengtsson, Emmaljunga och Anna Bengtsson, Bjärnum. År 1917 beslutade kyrkostämman att anta Ernst Georg Palm (fader till Inez Palm, Stockholm). Han drabbades av sjukdom och avled 1935. År 1932 antogs Gustav W Sundgren som folkskollärare. Lärarkrafterna var verkligen skiftande med vikariat och korta anställningar men 1937 antogs folkskollärare Gustaf Svensson från Markaryd. Han stannade kvar i Snärshult till 1948 då folkskolan upphörde och han flyttade till Vittsjö där han senare blev rektor. Småskolan upphörde 1954 då ensamma förstaklassaren fick skolskjuts till Gundrastorp småskola.

I dag är folkskolan i Snärshult en vilande fabrikslokal sedan metallföretaget Cavus köpte skolan 1959.Endast brunnskaret finns kvar på den gamla skoltomten i Lönsholma.

 

 

 

 

 

Detta var skolvägen för eleverna i Lönsholma sedan skolan flyttat till Snärshult.