VITTSJÖ. Per Persson i Hästhult vem var det? Namnet är kanske okänt för de allra flesta men sägs det Sten Per, Snö Per eller Sop Per vet de allra flesta vem som åsyftas. Sten Per kom därav att han har lyft upp tusentals stenar från lantbrukarnas åkrar. Snö Per kom därav att han under många år svarade för snöröjningen på gatorna i Vittsjö. Sop Per kom av att han under många år körde sopor från hushållen i Vittsjö.

Stenkranen, på den gamla lastbilen har just befriat åkerjorden från en förarglig sten.

 


Per var född i Hässleholm men anställningen som snickeriarbetare hägrade inte för friluftsmänniskan Per. Han blev tredjedräng på Hovdala och där slog han sig ihop med pigan Signe som blev hans livskamrat under många år. Paret arrenderade ett mindre lantbruk vid Bjärabygget och där blev han bekant med en lantbrukarson som hade inhandlat en bensindriven stenborr. Makarna Signe och Per flyttade sedermera till Hästhult.

”Sten Per” Persson vad född 1921 och avled i Vittsjö 2008.

De båda ”bonnapågarna” slog sig samman, köpte en cykelkärra och gav sig iväg för att borra sten. Sedan det kommit ett borrhål i en sten var det lättare för lantbrukarna att spränga stenen. Det blev ett styvt arbete för lantbrukarna att forsla undan den sprängda stenen, antingen i småflisor eller lasta de större bitarna på ett stenas. Som mest kunde pågarna tjäna in en hundralapp per dag men stenborren kostade omkring 50 kronor per dag! Det blev inga större summor för entreprenörerna då de fick tio öre per borrat tum!

Avstånden blev allt längre till arbetsplatserna och därför inköptes en motorcykel AJS 1930 med sidovagn. I detta bihang transporterades borrmaskin, bensin och övrig utrustning. Det var då som rationaliseringen kom in i bilden.

STENKRAN

Bonnapågarna kom fram till att det var ett underlättande arbete för lantbrukarna att få stenarna borttransportade för rationellare skötsel. På ett gammalt lastbilschassi byggdes en kran som var höjd- och sänkbar och ett vajerspel för uppdragning av stenarna. Den första stenkranen byggdes på Volvo EP modell 64 på 60 hästkrafter och med fotogendrift. Det finns tusentals stenar i trakten kring Vittsjö som har ett cirka tio centimeter djupt borrat hål. Sannolikheten är stor att det är Sten Per som dragit upp stenarna som ofta placerades på befintliga stengärden. Det kostade lantbrukaren två kronor att få en sten uppdragen och borttransporterad.

Med hjälp av stödben kunde stenar med en vikt på över tio ton, upp till 15 ton vinschas upp, placeras på chassiet för transport till någon lämplig plats. Arbetet var riskabelt men ingen olycka inträffade under alla åren trots att Per körde över en olämpligt placerad kartong som innehöll fem kilo dynamit samt tändhattar!

Efter hand hoppade kompanjonen av företaget och Per fick anställa personal och därtill byggde han ytterligare en stenkran. Som mest hade han fyra anställda och antalet uppdragna stenar ökade efter hand. De bensindrivna borrmaskinerna blev snart ett minne då en större luftkompressor köptes och borren kunde drivas med komprimerad luft. Finner du en stenbumling med ett 10- 15 centimeter djupt borrhål kan du dra slutsatsen att här har Sten Per varit framme!

Då krämporna började göra sig påminda behövde Per någon form av hjälpmedel för att ta sig fram. Han ansågs för frisk att erhålla en rollator men händige Per snickrade själv till en rollator med hjälp av barnvagnsjul och sparkstöttingstativ. Efter någon tid var det en tjänsteman som upptäckte Pers hemmabygge och efter några dagar fanns det en modern rollator i hemmet.

 

 

 

 

Detaljstudie av stenkranen som just har lyft upp en sten på cirka fyra- fem ton.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hobby Per började tillverka modeller av sina arbetsredskap och dessa modeller finns utställda på museet i Vittsjö- Där finns funktionsduglig stenkran i skalmodell, där finns kompressorn, vanlig stenkran, hästdraget stenas och stenbör. Ett tiotal olika modeller tillverkade Per med sina primitiva verktyg och kraftiga arbetarhänder.

Sten Pers modell av sin flitigt använda stenkran som finns på museet.