Vittsjö. Turistgården, nuvarande Miltornet tillhör de äldre byggnaderna i Vittsjö. Troligen var det Anna och Olof Trobeck som började uppföra ett pensionat 1896 och då kallades pensionatet för Trobecks.
Namnet ändrades tämligen snart till Turistgården och har bytt namn flera gånger sedan dess. Numera kallas det gamla pensionatet Miltornet eller Tornet.
Bilden på Turistgården exponerad före 1908 innan tornspiran uppfördes.

På platsen där nuvarande Miltornet finns fanns tidigare en byggnad och avsikten var att bygga till en våning men konstruktionen ansågs för svag varför den gamla byggnaden revs och Turistgården började uppföras som Trobecks pensionat. Pensionatet uppfördes i tre våningar med frontspets på tredje våningen. Nedre våningen inrättades till en början som affärslokal. I övriga plan fanns tolv rum som uthyrning till pensionatsgäster där höjden på rummen var tre meter.
Cirka tio år efter uppförandet var det Trobecks svärson, Sven Lundgen som övertog rörelsen. I samband med övertagandet tog Lundgren intryck från Malmö för att imponera på befolkningen i den lilla lantliga byn Vittsjö. Hotell Kramer i Malmö hade tornspiror och för att imponera försågs pensionatet med tornspira som finns ännu i dag. Namnet ändrades också till Lundgrens pensionat och 1935 övertog Lundgrens son Frans rörelsen som han drev till 1944.
Detta år, 1944 var det Gerda Hullegård som övertog pensionatet och namnet ändrades först till Hullegårds pensionat och senare till Turistgården. Nästa ägare till Turistgården blev Gerda Hullegårds dotter Stina och hennes man Dan Breum som övertog pensionatet 1962 och drev rörelsen till 1967 då Ingegerd och Roy Olsson blev nya ägare två år framåt. Louise och Sven Drejing var värdpar 1969 – 1978. Då, 1978 övertog Margareta och Ivan Rambow pensionat Turistgården. De drev verksamheten till 1988 då Milgårdarna, Miltornet och nu slutligen blev namnet Tornet tog över verksamheten på det anrika pensionatet Turistgården.  Då skulle pensionatet bli ett konferenscentral för företagare. Verksamheten blev lite skiftande då det en tid var kockskola i det gamla pensionatet. Nu är satsningen till stor det baserad på konferenser.

Från Ingemar Nilsson har följande räkning utlånats.

Den är utställd på Ingemars fader Alexis Nilsson som 1938 vikarierade som landsfiskal i Vittsjö under en månad och bodde då på Turistgården. Alexis fästmö (benämnd fröken på räkningen) kom på besök under tre dagar (midsommar) och bodde i annat rum för totalt 15 kronor.
Satsningen på pensionats-gäster tillhör gången tid. Då järnvägen kom till Vitsjö1890 började blomstringen för pensionatslivet. Vid de stora högtiderna var hela perrongen vid järnvägs-stationen och närmaste omgivningen ett myller av ett par hundra personer som skulle resa tillbaka till Malmö och Helsingborg. Som mest fanns det 14 större eller mindre pensionat som kunde härbärgera turisterna som kom för att njuta av den då nyttiga ozonrika luften. Ofta hände det att bokning av rum skedde ett år i förväg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornet, tidigare Turistgården som det ser ut i dag. Det stora trädet fanns redan före 1908.