VITTSJÖ. Olle Larsson var på sin tid Vittsjös starke man! Han strävade kanske inte efter alla uppdragen men å andra sidan tackade han nog inte heller nej till något uppdrag! Olle Larsson var född i Snärshult 1908 och avled i Vittsjö 1987, 78 år gammal. Sysslan på lantbruket i Snärshult hägrade inte för Olle som inte ville vara så jordbunden!

BILDEN: Kommunpolitikern och byggmästaren Olle Larsson.

Snart nog började han som möbelsnickare men friskluften lockade mer varför han började som byggnadssnickare. Efter några år som lärling började han som egen företagare i byggbranschen. Efter hand blev det villor och bostäder som uppfördes att följas med fastigheter och industrier. Verksamheten utökades till andra orter.

Redan som 30-åring fick han sina första kommunala uppdrag som ökade efter hand. Han blev ordförande i kommunala bostadsstiftelsen, byggnadsnämnden och industribyggnadsstiftelsen. Därtill vara han ledamot i kommunalfullmäktige och kommunalnämnden.

Olle Larsson var en av förkämparna för att Vittsjö skulle få ett medborgarhus och deltog i golfbanans uppkomst i Ubbalt. Inom turisttrafikföreningen var han aktiv och värnade om ortens turistliv. Under 30 år var han ledamot i föreningens styrelse. Vattenvården i sjöarna intresserade liksom utökning och förbättring av fiskbeståndet. Till detta intresse hörde även att minimera minkstammen som tidvis hade förödande inverkan på fisk och i synnerhet på kräftbeståndet. Han var en av dem som räddade Sjöstugans café till eftervärlden som sommarcafé och var sedan under flera år ordförande i Sjöstugan AB

Intresset för jakt fanns från ungdomen och färden ställdes ofta till Snärshult med geväret i bagaget. Med tiden avvecklades uppdragen som var åtskilliga under Olle Larssons aktiva tid i kommunal verksamheten. 

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.