VITTSJÖ.

1692 fanns bro över Dragsån (Gustav Adolfsbro)

Bilden visar "nya" Gustav Adolfsbron, brofäste till den gamla finns längre österut

1702 fanns kornhus i kyrkogårdsmuren vid Flyvägen

1722 kom ryttaren Lars Brunberg åter till Gundrastorp efter 18 år i Sibirisk fångenskap
1722 var juni månad mycket kall
1772 byggdes nykyrkan
1812 uppfördes Kopparslagargården
1832 laga skifte i Gundrastorp
1832 var Nils Mårtensson lärare i Vittsjö
1852 dateras äldsta gravstenen på kyrkogården.
1852 tog Christen Andersson folkskollärarexamen i Lund
1862 skänktes ljuskrona till kyrkan

1862 upphörde postanstalten i Vittsjö (1855)

1872 kraftig storm i november månad
1892 byggdes folkskolan
1892 byggdes sparbankslokalen (församlingshemmet)
1892 invigdes järnvägslinjen Vittsjö Markaryd
1892 öppnades poststation i Emmaljunga
1902 startade Svensk Torfvskola i Emmaljunga
1902 bildades Vittsjö brandkår
1902 grasserade difteri. (skolorna stängdes)
1902 rasade den bekanta julstormen
1902 infördes helgmålsringning
1912 togs gångbron Gänget- Västanskogen ur bruk
1912 avkortades arbetstiden från 60 till 58 timmar/vecka
1912 inköptes handdriven brandspruta

Den 100-åriga brandsprutan finns på brandstationens museum.

1912 invigdes Nya kyrkogården
1912 restes minnesstenen vid Skansen
1912 startade Lilly Zickermans vävskola
1912 uppfördes Tallbackens pensionat.

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.