Vittsjö. Här kommer ytterligare några kort som är sända mellan min morfar och mormor under den tiden de var "ringförlovade".
Dessa fyra kort kommer från en kortserie med förälskade par i olika träddungar. Alla är sända från morfar Gottfrid till Nanny och alla under ett och samma år 1904.

Kortet är sänt via järnväg PKP 174 29-4 1904. På sträckan Bjärnum – Vittsjö. PKP står för Postkupé.

 

Kortet är sänt via järnväg PLK 174 30-7 1904. På sträckan Bjärnum – Vittsjö. PLK står för Postiljonskupéexpedtion.

Kortet är sänt från Bjernum 13-8 1904.

Kortet är sänt från Bjernum 26-8 1904.