• Detta år upphörde Nockanders speceributik.

Nockanders butik vid tidigare skede.

• Postmästare Sture Hallenborg lämnade sitt uppdrag på posten efter 35 års tjänst.

• Stig Ekström tillträdde tjänsten som postmästare.

• 102 åriga Anna Pettersson avled.

• Kongressalen vid Sjövik samlade fullt hus vid trädgårdskurs.

• Ellen Andersson slutade sin tjänst som lärare i skolan.

• Hulda Bengtsson omvaldes till ordförande i husmodersföreningen.

• Margit Nilsson blev församlingens första egna kantor.

• Träullsfabriken vid Vittsjö kvarn brann ner till grunden i september månad.• MHF-avdelningen erhöll egen fana.

• Folkdanslaget uppträdde vid familjefest vid Gåsadammen.

• Midsommarfirandet vid Gåsadammen avslutades med midnattsmässa i kyrkan.

• 2 000 besökare vid Gåsadammen kom för att bland annat lyssna till Göingeflickorna.

• Mängder av märken delades ut till eleverna i simskolan vid Pickelsjön.

• Gunhild Sehlin lämnade Vittsjö för arbete i Jordanien.

• Pastoratskyrkorådet beslutade att kyrkliga skatten skulle bli oförändrat 70 öre.

• Politiska partierna enades om en gemensam samlingslista inför val till kyrkofullmäktige.

• Kommunalfullmäktige beslutade att höja skatten med 60 öre till 9:50 per skattekrona.

• Hundskatten höjdes från 10 till 20 kronor per hund. Skattmärke i metall delades ut.

• Fem lärlingar blev gesäller hos hantverksföreningen.

• 35 scouter avlade eller förnyade sina scoutlöften vid högtid i kyrkan.

• Kamrer Gottfrid Persson slutade på Skånska banken och Ingemar Nilsson tillträdde.

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.