*** Det hände några saker även för 110 år sen! Fortsättning följer vart femte år framåt!

• Vid 1907 års början var befolkningens antal 2 168 i församlingen. Under förra året flyttade 92 personer från församlingen.

• Lönsholma Kristliga Ungdomsförening höll julfest på det nya året i Lönsholma skola. Lönsholma sångförening medverkade.

• Total solförmörkelse rådde i mitten av januari månad.

• Wittsjö sockens fattiggård i Kristenstorp invigdes i mitten av januari månad. Prosten P. Vollin förrättade invigningen. Det gamla boningshuset skulle rivas.

• Bilden Kristenstorp: Fattiggården Kristenstorp i något modernare exteriör efter renovering 1931.

• Nykterhetsföreningen Majblomman höll nykterhetsfest i både kyrkan och skolan. Det kostade 25 öre i entré till kyrkan.

• Tjuven stal både häst och släde för att besöka sin moder, ”Skånska Ingrid” i Vankiva. Sen fortsatte han färden till Kristianstad där han greps.

• Kyrkostämman beslutade att låta uppföra skolhus i Gundrastorp, Hultatorp, Hårsjö och Emmaljunga.

• Svalorna hade börjat bygga sina bon den 2 maj!

• Viking Ankarur samt andra klockor och klockkedjor såldes av urmakare O Wahlkvist.

• Kaffefest för skolbarnen ordnades av guldbröllopsparet Henning Andersson efter bröllopsgudstjänsten i kyrkan.

• Wittsjö sparbank redovisade att insättarnas behållning på 1 345 motböcker var 516 184 kronor och 52 öre.

• K m:t utfärdade beslut om att bredden på hjulringar på landsväg inte fick understiga 7 centimeter och inte överstiga 12 centimeter.

• Nykterhetsfolkets Sjukkassa ordnade sommarfest i Sönnermarken den 28 juni.

• Branden på Vittsjö mosse uppstod troligen av gnistor från fotogenlokomobilsmotorn på mossen.

• Lägsta anbud för uppförande av Hultatorp skola var 4 750 kronor, Emmaljunga skola 5 900 kronor, Gundrastorp skola 4 900 kronor. Beslut angående skolan i Hårsjö tas senare. Anbuden var tydligen för höga då ny auktion utlystes. De nya anbuden blev några hundra kronor lägre men även högre anbud lämnades. Den 1 augusti 1908 skall skolorna vara färdiga.

• Trots annonsering i god tid fanns ingen intresserad lärare till ambulerande folkskolorna i Björstorp och Lönsholma.

• Oretorps gård annonserade efter två dugliga och nyktra statdrängar med goda betyg.

• Centraliseringen över jaktmarker hade börjat. I annons förkunnade jakträttsinnehavarna att all jakt var förbjuden på några gårdar i Snärshult, Lönsholma, Björkholm och Mörkhult.

• Det fanns en enda telefon i Vittsjö och den var placerad i järnvägsstationen. I slutet av året hade bildats en telefonförening med nödvändiga sju abonnenter. 1908 kom telefonstation till Vittsjö.

• Bilden: Postorderföretaget erbjöd ungdomar att sälja jultidningar.

• Hästuttagningsnämnd bildades för uttag av hästar och fordon för militärens behov.

• Vid oktobermarknaden hamnade endast en person i finkan! Elva vagnlaster kreatur avsändes per järnväg.

• Vittsjö svagdrycksbryggeri annonserade att tomkärl skulle snarast återlämnas inför julbrygden.

• En brandkår borde bildas då det redan finna tillgängliga attiraljer till förfogande.

• Då kostade potatis sex öre litern medan rökt lax kostade 3:50 per kilo.

• Folkmängden var vid 1907 års slut 2 185.

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch