*** Det hände några saker även för 110 år sen! Fortsättning följer vart femte år framåt!

• Vid 1907 års början var befolkningens antal 2 168 i församlingen. Under förra året flyttade 92 personer från församlingen.

• Lönsholma Kristliga Ungdomsförening höll julfest på det nya året i Lönsholma skola. Lönsholma sångförening medverkade.

• Total solförmörkelse rådde i mitten av januari månad.

• Wittsjö sockens fattiggård i Kristenstorp invigdes i mitten av januari månad. Prosten P. Vollin förrättade invigningen. Det gamla boningshuset skulle rivas.

• Bilden Kristenstorp: Fattiggården Kristenstorp i något modernare exteriör efter renovering 1931.

• Nykterhetsföreningen Majblomman höll nykterhetsfest i både kyrkan och skolan. Det kostade 25 öre i entré till kyrkan.

• Tjuven stal både häst och släde för att besöka sin moder, ”Skånska Ingrid” i Vankiva. Sen fortsatte han färden till Kristianstad där han greps.

• Kyrkostämman beslutade att låta uppföra skolhus i Gundrastorp, Hultatorp, Hårsjö och Emmaljunga.

• Svalorna hade börjat bygga sina bon den 2 maj!

• Viking Ankarur samt andra klockor och klockkedjor såldes av urmakare O Wahlkvist.

• Kaffefest för skolbarnen ordnades av guldbröllopsparet Henning Andersson efter bröllopsgudstjänsten i kyrkan.

• Wittsjö sparbank redovisade att insättarnas behållning på 1 345 motböcker var 516 184 kronor och 52 öre.

• K m:t utfärdade beslut om att bredden på hjulringar på landsväg inte fick understiga 7 centimeter och inte överstiga 12 centimeter.

• Nykterhetsfolkets Sjukkassa ordnade sommarfest i Sönnermarken den 28 juni.

• Branden på Vittsjö mosse uppstod troligen av gnistor från fotogenlokomobilsmotorn på mossen.

• Lägsta anbud för uppförande av Hultatorp skola var 4 750 kronor, Emmaljunga skola 5 900 kronor, Gundrastorp skola 4 900 kronor. Beslut angående skolan i Hårsjö tas senare. Anbuden var tydligen för höga då ny auktion utlystes. De nya anbuden blev några hundra kronor lägre men även högre anbud lämnades. Den 1 augusti 1908 skall skolorna vara färdiga.

• Trots annonsering i god tid fanns ingen intresserad lärare till ambulerande folkskolorna i Björstorp och Lönsholma.

• Oretorps gård annonserade efter två dugliga och nyktra statdrängar med goda betyg.

• Centraliseringen över jaktmarker hade börjat. I annons förkunnade jakträttsinnehavarna att all jakt var förbjuden på några gårdar i Snärshult, Lönsholma, Björkholm och Mörkhult.

• Det fanns en enda telefon i Vittsjö och den var placerad i järnvägsstationen. I slutet av året hade bildats en telefonförening med nödvändiga sju abonnenter. 1908 kom telefonstation till Vittsjö.

• Bilden: Postorderföretaget erbjöd ungdomar att sälja jultidningar.

• Hästuttagningsnämnd bildades för uttag av hästar och fordon för militärens behov.

• Vid oktobermarknaden hamnade endast en person i finkan! Elva vagnlaster kreatur avsändes per järnväg.

• Vittsjö svagdrycksbryggeri annonserade att tomkärl skulle snarast återlämnas inför julbrygden.

• En brandkår borde bildas då det redan finna tillgängliga attiraljer till förfogande.

• Då kostade potatis sex öre litern medan rökt lax kostade 3:50 per kilo.

• Folkmängden var vid 1907 års slut 2 185.

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.