VITTSJÖ. Minnet sviker ofta, allt för ofta! Då är det, även denna gång bra att någon har antecknat vilka personerna är på bilden. Dessa ungdomar på bilden var födda 1923-1925 och hade Sigfrid Tyrberg som lärare i Vittsjö skola 1935- 1936. Då var undervisningen i gamla folkskolan, mittemot kyrkan. Skolan fanns i södra delen av fastigheten medan familjen Tyrberg hade sin bostad i norra delen. Platsen där skolan var belägen är numera parkeringsplats för kyrkans besökare. Skolan revs ner 1983.

Bilden är troligen exponerad utanför gamla folkskolan.

Skolelever främsta raden f v: Ulla Svensson, Greta Nilsson, Inga Viberg, Margit Florman- Rasmusson, Dagny Jönsson-Andersson, Elin Arvidsson- Nilsson, Astrid Holmberg- Eriksson, Tyra Kristensson- Karlsson och Solveig Nilsson- Narberg.

Andra Raden f v: Lilly Gustavsson, Gulli Andersson- Lindfors, Elisiv Troedsson, Tage Olofsson, Florens Zackrisson- Söderkvist, Signe Vallin- Jakobsson, Saga Olofsson, Gun Holmberg och Sven-Allan Svensson.

Tredje raden f v: Sif Petersson- Härnsten, Alice Persson- Persson, John Edfors, Sten Petersson, Ejnar Fluur, Lorens Persson, Janne Fluur och Sten Andersson samt läraren Sigfrid Tyrberg. Överta raden f v: Sven Stridsberg, Göte Nilsson, Lars Ottosson, Olle Pettersson, Erik ”Kicken” Storm, Kurt Gustavsson, Kurt Olofsson, Kjell Holmberg och Gustav Pettersson.

Gamla Folkskolan

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch