Vittsjö *** Det hände några saker även för 105 år sen! Fortsättning följer vart femte år framåt.

* Folkmängden var vid 1912 års början 2 190 personer.

* Nya kyrkogården invigdes under januari månad av pastor August Nilsson. Markaryd sångförening sjöng. Omedelbart efter invigningen skedde gravsättning av soldat Björklund.

* Den 11 februari var det en stor händelse. Då invigdes ”Gustaf Adolfsstenen” på 300 års dagen efter slaget i Vittsjö. Utförligare reportage om invigningen kommer den 11 februari på denna sida.

Bilden från invigningen av minnesstenen.

* Flera affärsmän annonserade att de köpte både slakterisvin och gödsvin som vägde minst 80 kilo. Dessutom sålde Spannmålsaffären halm.

* Anbud begärdes för omläggning av spåntak på kyrkans norra flygel. Dessutom begärdes anbud för hvitlimning med slagen kalk av hela kyrkan utvändigt. 

* På Skottdagen ordnades slädparti från skolan i Hultatorp. Tio flaggprydda slädar åkte över Boalt- Värsjö- Fagerhult och Mörkhult åter till skolan där fest var ordnad. 

* Anders Nilsson öppnade Spannmåls- Mjöl- & Foderämnesaffär den 10 april.

* Egnahemslån beviljades till sju personer inom socknen.

* Missionsvännerna inbjöd till Missionsauktion i Emmaljunga skola. Predikan hölls före auktionen.

* J W Nilsson i Emmaljunga hade specialtillverkning av korgmöbler i rotting eller pil. Han sålde även barnvagnar och cyklar. Telefon Emmaljunga 2.

* Anton Persson sålde cement och taktjära samt 1 000 rullar tapeter. Några rullar såldes för halva priset.

* Emma Jönsson i Havraljunga sålde en två månader gammal tjurkalv av Ayrshireras.

* Ekholmortens svinavelsförening bildades och en stambokförd galt skulle inköpas.

* En namngiven person i Emmaljunga undanbad sig alla rykten som spridits om honom och hans hustrus göranden och låtande.

* Kommunalstämman beslutade att inköpa och genom eld oskadliggöra en bostad. Sex personer som bott t huset hade avlidit i lungsot.

* Flera personer från trakten omkom i den tragiska olyckan då Titanic sjönk i Atlanten.

* Det kostade 25 öre för vuxna samt 15 öre för barn att besöka NGTO:s sommarfest på Skansen.

Flera annonser angående förbjuden jakt och bärplockning förekom.

* All jakt och bärplockning var vid laga ansvar förbjudet på flera platser.

* Signe Lindéns Hem- och finbageri serverade dagligen nytt bröd.

* Olof Nilsson blev ordförande i den nybildade Vittsjöortens tröskförening.

* Det blev dagsböter för en person vid två tillfällen som använt järnvägen som ridväg mellan Vittsjö och Oretorp.

* Det gällde även Vittsjö då den lagstadgade arbetstiden sänktes från 60 timmar till 58 timmar per vecka.

* Tillförseln av nötkreatur vid oktobermarknaden var tämligen ringa. Dock avsändes nötkreatur med elva järnvägsvagnar till olika orter.

* En mindre pänningsumma blev upphittad på Marknadsplatsen och kunde återfås mot beskrivning.

* Till fjärdingsman för tre år framåt valdes Josef Nilsson, Gundrastorp med ett årligt arvode på 250 kronor.

* Hårsjö Ungdomsförening hade höstfest i skolan med tal, sång och musik.

* Kommunalstämman beslutade utan debatt att höja barnmorskans lön från 400 till 550 kronor.

* Befolkningens antal i församlingen uppgick vid 1912 år slut till 2 191.

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.