**** Det hände en del händelser 1952. Fortsättning följer 1957. Sen är det nära inpå nutid! 

• Vid 1952 års början var befolkningens antal 2 738. En minskning med 12 under förra året.

• Bilden Lars Svensson i Lehult omvaldes till ordförande inom SLU.

• Två fall av mul- och klövsjuka konstaterades i skilda byar. Två kor och två svin drabbades på ena gården medan sju nötkreatur drabbande på andra gården.

• Föreläsningsföreningen beslutade om sex föreläsningar under årets tre första månader.

• Detta år kostade en årsprenumeration på Norra Skåne 33 kronor. Annonserna kostade 31 öre per millimeter.

• Åtskilliga ungdomar i alla åldrar samlades på de vidlyftiga dammarna i Boalt. Skridskor av olika årgång användes liksom sparkstöttning.

• Kammarkollegiet avslog framställan från några byar i Verum och Visseltofta socknar. Ett antal personer i dessa byar begärde att bli avskilda till Osby kommun i stället för till Vittsjö kommun vid kommunsammanslagningen.

• Detta år, 1952 fanns det en minkfarm i Emmaljunga med omkring 100 djur. Beräkningen fanns att det behövdes så många djur för att räcka till en dampäls.

• Det fanns även samlare av rökpipor i Emmaljunga. Flera av dessa rökverk hade ett betydande värde.

• Bibelkurs i Missionshemmet fortsatte. Dessa samlingar startade 1926 och samlade årligen stort antal deltagare. Dessa kurser upphörde 1996.

• Busslinjen Markaryd- Bjärnum utökades i april månad till Hässleholm.

• Frivilliga brandkåren firade sin 50 åriga tillvaro.

• Den nya vägen norr om Skansen anlades 1929. Stubbar, bråte och annat avskräde blev fyllning från någon meter ner i dyngan. År 1952 har det blivit så stora sättningar att hela vägen ner till 3,5 meters djup grävdes upp. 11 000 kubikmeter riktigt fyllning kom på plats innan asfaltering påbörjades.

• Det kostade en extra slant för en miljonär från Helsingborg då han byggde ett ”svart” skyddsrum.

• Dagligen fanns det två bussturer i vardera riktningen på sträckan Osby- Vittsjö- Yxenhult.

• Information lämnades i Hotellet om den nya vägtrafikstadgan. De nya vägmärken visades.

• Sandbergs spettkaksbageri rekommenderade en spettkaka till Mors dag.

• Inför Folknykterhetens dag på Skansen ordnades bilkortege från Emmaljunga till Visseltofta och åter till Vittsjö.

• Paviljong, eller på Göingska, omklädningsrum, uppfördes vid Pickelsjön. Byggnaden uppfördes som omklädningsrum för simskolans elever.

• Folkskolestyrelsen önskade att kristendomsundervisning utökades till tre timmar i veckan. Gymnastik och teckning skulle minska i motsvarande mån.

• Tre blixtnedslag skedde nästan samma tid i två byar intill varandra. Inga större skador uppkom med eld.

• Sparbanken annonserade efter en bankkassör. De enda krav som ställdes var sökandens ålder samt löneanspråk.

• Det blev en stor händelserik dag då idrottsplatsen i Västanskogen invigdes. Fotbollsplanens gräsmatta kunde jämföras med Olympias i Hälsingborg! Trots den fina gräsmattan slutade matchen mot Vinslöv 0-0.

• Strax efteråt invigdes altarmattan i kyrkan. Den hade vävts av konstväverskan Agnes Brodd.

• Det var i genomsnitt 50 besökare vid varje föreläsning som föreläsningsföreningen arrangerade,

• En älgjägare från annan nordlig ort snavade på väg till sitt pass. Vapnet sägs varit säkrat men då bössbäraren snubblade brann ett skott av. Vapnet var laddat med en så kallad dumdum kula varvid höger lårben splittrades. Den splittrade kulan fortsatte genom vänster fot. Skadan var så allvarlig att höger ben fick amputeras.

• Arbetstillstånd var beviljat för uppförande av det nya ålderdomshemmet, Skansenhemmet. Fortfarande saknades en del handlingar med tillstånd varför arbetet inte kunde sättas igång.

• Vidare byggdes det en ny bro över Åladammsbäcken vid Lönsholma.

• Gösta Waldau överlät sin radioaffär till Uno Kristiansson. Verksamheten skulle utvidgas med innehav även av belysningsarmatur.

• Bilden. Det gäller verkligen att hålla sig i övre skicket beträffande inkomster!

• Bensinmacken i Emmaljunga moderniserade. En ny smörjhall blev byggd invid bensinstationen.

• Den gamla och 30 meter långa spångbron vid Havraljunga ersattes av både vägrätning och ny bro.

• Kyrkehåla i Havraljunga finns inte kvar i dag. Vid vägomläggning 1952 fylldes hålan igen.

• Vid 1952 års slut var folkmängden i församlingen 2 731, en minskning med sju personer.