• Denna serie som pågått under året får anses som avslutad för denna gång. Det har varit vart femte år som händelser har relaterats. Eventuellt fortsättning nästa år under samma tema.

• Befolkningens antal vid 1957 års början var 2 617 personer. En minskning från förra året med 43.

• Då erbjöds en helårs prenumeration på Norra Skåne för 43 kronor.

• Bror A Nilssons herrekipering erbjöd 3 % kassarabatt för hela året.

• Doktor Rickard hade mottagning vardagar klockan 09.30 – 11.30 utom lördagar.

Förbud mot söndagskörning upphävdes.

• Bränslenämnden upphävde söndagsstoppet för privatbilister i mars månad. Bensinläget hade inte förbättrats men protesterna var ihållande från bilisterna. Söndagsstoppet för privatbilister inverkade menligt på olika sammankomster.

• Uppförandet av pensionärshemmen på Vången fortsatte med beräknad inflyttning i maj månad.

• Det kostade 20 dagsböter á 2 kronor för en kvinna som glömt en elektrisk kaffekokare på ett pensionat. Elden i en möbel var släckt då brandkåren kom till platsen.

• Fritz Björklund blev ny ordförande i återuppväckta Turistföreningen.

• Folkskolestyrelsen beslutade att låta inköpa en ”assistent” till skolköket. Dessutom beslutades att inkoppling av vatten samt avlopp skulle ske vid skolorna.

• Lantbrevbärare Bror Danielsson hedrades med guldmedalj för 30 års tjänst som”postmannen”.

• Bandylaget från Perstorp besegrade laget från Vittsjö med 5-0. Spelplats var Viken.

• Sparbanken flyttade in i nya lokaler i Arne Jönssons fastighet.

• Turistföreningen beslutade satsa extra hårt på turismen. Hela samhället skulle snyggas upp.

• Detta år bildades även orienteringsklubben.

• Nykterhetsnämnden beviljade förra år 132 nykterhetsintyg till körkortsaspiranter. Fyra körkortsinnehavare fick sina körkort indragna på grund av nykterhetsanmärkning. Nykterhetsnämnden behandlade 34 fyllerieförseelser. En person begick sex förseelser under en vecka.

• Nio butiksägare i Vittsjö annonserade om sina tjänster till allmänheten. Ingen av dessa företagare finns kvar i dag. Sex företagare från Emmaljunga annonserade om sina tjänster. Ingen av dessa företagare finns kvar i dag.

• Några veckor senare var det 14 företagare som erbjöd tjänster. Ingen av dessa finns kvar i dag.

• Kommunalfullmäktige kallade till sammanträde i gamla lokalen för Sparbanken, nuvarande församlingshemmet.

• Kommunalfullmäktige beslutade att iordningställa en tältplats bakom Skansenhemmet.

• Charkturist Gustav Burström överlät sin butik till KBS. Samtidigt uppmanade han kunderna att lämna in sina rabattkvitton.

• Gökotta firandes i Snapphanestugan från klockan 06- 08.30. Smörgåsbordet kostade 4 kronor per kuvert.

• Folknykterhetens dag firades på Skansen Kristi Himmelsfärdsdag med avtåg från Marknadsplatsen. Frälsningsarméns musikkår från Malmö spelade och tal hölls av doktor Nehleén, Malmö.

• Pensionärslägenheterna på Vången blev inflyttningsklara i slutet av maj månad.

• Fortfarande, 1957 fortsatte de stora pingstspelen i tennis på Turistgårdens trädgård.

• Midsommarfirandet i Getahålan började 1941. År 1957 var det flera föreningar som hade ansvaret för firandet. År 1962 var det sista gången detta firande hölls i ”hålan”.

• Anna Höörgren överlät Färg- och Kemikalieaffären till Ingegerd Malmros.


Ett par timmar senare var detta populära sommarfik, Snapphanestugan rivet.

• Motor- och passagerarbåten ”Snabb” ordnade transporter på sjön från Bäckabro till Snapphanestugan. Dessutom förekom bokade turer.

• De första gästande tältkamparna invaderade campingplatsen strax efter midsommar.

• Anita Olsson, Emmaljunga blev hela Skånes första Lucia inom NTO.

• Ett längre reportage fanns 1957 om Vittsjöflickan Inez Palm som skadades allvarligen vid ett fall 1953. Hon var förlamad i nästan hela kroppen. Hon avled i Stockholm 2012 samt begravd i Vittsjö intill sina föräldrars gravplats.

• Befolkningens antal vid 1957 års slut var 2 591. En minskning med 29 personer.

• epe