• Denna serie som pågått under året får anses som avslutad för denna gång. Det har varit vart femte år som händelser har relaterats. Eventuellt fortsättning nästa år under samma tema.

• Befolkningens antal vid 1957 års början var 2 617 personer. En minskning från förra året med 43.

• Då erbjöds en helårs prenumeration på Norra Skåne för 43 kronor.

• Bror A Nilssons herrekipering erbjöd 3 % kassarabatt för hela året.

• Doktor Rickard hade mottagning vardagar klockan 09.30 – 11.30 utom lördagar.

Förbud mot söndagskörning upphävdes.

• Bränslenämnden upphävde söndagsstoppet för privatbilister i mars månad. Bensinläget hade inte förbättrats men protesterna var ihållande från bilisterna. Söndagsstoppet för privatbilister inverkade menligt på olika sammankomster.

• Uppförandet av pensionärshemmen på Vången fortsatte med beräknad inflyttning i maj månad.

• Det kostade 20 dagsböter á 2 kronor för en kvinna som glömt en elektrisk kaffekokare på ett pensionat. Elden i en möbel var släckt då brandkåren kom till platsen.

• Fritz Björklund blev ny ordförande i återuppväckta Turistföreningen.

• Folkskolestyrelsen beslutade att låta inköpa en ”assistent” till skolköket. Dessutom beslutades att inkoppling av vatten samt avlopp skulle ske vid skolorna.

• Lantbrevbärare Bror Danielsson hedrades med guldmedalj för 30 års tjänst som”postmannen”.

• Bandylaget från Perstorp besegrade laget från Vittsjö med 5-0. Spelplats var Viken.

• Sparbanken flyttade in i nya lokaler i Arne Jönssons fastighet.

• Turistföreningen beslutade satsa extra hårt på turismen. Hela samhället skulle snyggas upp.

• Detta år bildades även orienteringsklubben.

• Nykterhetsnämnden beviljade förra år 132 nykterhetsintyg till körkortsaspiranter. Fyra körkortsinnehavare fick sina körkort indragna på grund av nykterhetsanmärkning. Nykterhetsnämnden behandlade 34 fyllerieförseelser. En person begick sex förseelser under en vecka.

• Nio butiksägare i Vittsjö annonserade om sina tjänster till allmänheten. Ingen av dessa företagare finns kvar i dag. Sex företagare från Emmaljunga annonserade om sina tjänster. Ingen av dessa företagare finns kvar i dag.

• Några veckor senare var det 14 företagare som erbjöd tjänster. Ingen av dessa finns kvar i dag.

• Kommunalfullmäktige kallade till sammanträde i gamla lokalen för Sparbanken, nuvarande församlingshemmet.

• Kommunalfullmäktige beslutade att iordningställa en tältplats bakom Skansenhemmet.

• Charkturist Gustav Burström överlät sin butik till KBS. Samtidigt uppmanade han kunderna att lämna in sina rabattkvitton.

• Gökotta firandes i Snapphanestugan från klockan 06- 08.30. Smörgåsbordet kostade 4 kronor per kuvert.

• Folknykterhetens dag firades på Skansen Kristi Himmelsfärdsdag med avtåg från Marknadsplatsen. Frälsningsarméns musikkår från Malmö spelade och tal hölls av doktor Nehleén, Malmö.

• Pensionärslägenheterna på Vången blev inflyttningsklara i slutet av maj månad.

• Fortfarande, 1957 fortsatte de stora pingstspelen i tennis på Turistgårdens trädgård.

• Midsommarfirandet i Getahålan började 1941. År 1957 var det flera föreningar som hade ansvaret för firandet. År 1962 var det sista gången detta firande hölls i ”hålan”.

• Anna Höörgren överlät Färg- och Kemikalieaffären till Ingegerd Malmros.


Ett par timmar senare var detta populära sommarfik, Snapphanestugan rivet.

• Motor- och passagerarbåten ”Snabb” ordnade transporter på sjön från Bäckabro till Snapphanestugan. Dessutom förekom bokade turer.

• De första gästande tältkamparna invaderade campingplatsen strax efter midsommar.

• Anita Olsson, Emmaljunga blev hela Skånes första Lucia inom NTO.

• Ett längre reportage fanns 1957 om Vittsjöflickan Inez Palm som skadades allvarligen vid ett fall 1953. Hon var förlamad i nästan hela kroppen. Hon avled i Stockholm 2012 samt begravd i Vittsjö intill sina föräldrars gravplats.

• Befolkningens antal vid 1957 års slut var 2 591. En minskning med 29 personer.

• epe

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.