VITTSJÖ. År 1893 var närmsta dagliga tidning Cristianstadsbladet. Där fanns liksom senare artiklar och notiser som berörde Vittsjö. Alltså aktuellt även för 125 år sen!

Även då rasade svår scarlakansepedemi. Väntsalen samt alla järnvägsvagnar skulle dagligen genomgå desinfektion. Då passerade två tågsätt i vardera riktningen, på morgonen samt på eftermiddagen. Då kostade en enkelresa till Hessleholm i klass 3 under 50 öre. Efter hand ökade priserna med något öre.

Poststationen i Verum riskerade indragning då ingen sökande fanns till denna lantbrevbärarlinje till Vittsjö. Eld utbröt i tidigare Kronobostället i Vejshult. Husen brann upp och även ett område skog skadades.

Under starkt åskväder slog blixten ner i ett hus tillhörande G A Persson. Blixten tog samma väg ut som in! Endast skorstenen ramponerades. Senare på sommaren slog blixten mer i Qvidala. Blixten följde det halmtäckta taket uppifrån och ner. Blixten dödade några nötkreatur utan att antända.

Det var flera sammanträden angående verksamheten med Wittsjö- Hessleholm järnvägsaktiebolag. Extratåg ordnades 16 juli för lustresande till Festen på Skansen. Enkel biljett gällde även för återresa samma dag. Även den 30 juli ordnades ”Lustresa” till Wittsjö. Det ordnades också extratåg den 10 oktober till Vittsjö för besökare till en större auktion.

Ett par rymmare från Landskrona var klädda i svarta sotaredräkter. Kronolänsmannen lyckades inte springa fatt den schappade ynglingar som dessutom räckte lång näsa år kronolänsmannen.

Torpare från Örkelljunga sålde bier olagligt på marknaden och fick böta 15 kronor.