VITTSJÖ. Julstormen förra året, 1902 var orsak till att många ångdrivna sågverk etablerades.

Ola Kämpe

Det hade tydligen löst sig med lantbrevbärare till Verum. Post hämtades i Vittsjö till Verum måndag, onsdag, fredag och lördag klockan 12.45.

Då föddes 45 barn med 41 sockenbor avled. Församlingens genom tiderna äldst boende, Ola Persson Kämpe avled 100 år, sju månader och 25 dagar gammal. Ola Persson Kämpe blev över 100 år gammal. Gravplatsen sköts av släktingar.

Badhuset som gav sig i väg österut under en storm har återfunnits. Stationsområdet i Emmaljunga utvecklades då både torvskolan och timmerupplag utvecklade rörelsen. Vad som saknades var ett hotell med matservering. Arbetare i området fick åka till Markaryd för kost och logi.

En besökare på marknaden hade styrkt sig så pass att han fick fritt husrum en stund.
Nyktra statdrängar samt en drängpojke, mejerska, städerska och köksa fick anställning på Oretorps gård den 24 oktober. Det var denna dag som friveckan började då anställda kunde söka annan tjänst.

En mindre vetande (ej politiker) försvann från hemmet i Björstorp och hade spårats till Visseltofta.

Från marknaden avsändes fem vagnslaster nötboskap till södra Skåne. I övrigt var det ringa handel hos ståndspersonerna. Däremot fick två besökare tas om hand an ordningsmakten. Två kvinnliga ficktjuvar greps.

Hästhultseken omtalas och ännu i dag, 125 år senare finns denna ek kvar med ålderdomssymtom.
Kommande år, 1904 kostade det tre kronor att prenumerera på Norra Skåne.

Under år 1903 ökade befolkningen i församlingen med 25 och uppgick vid årets slut till 2 171.