VITTSJÖ. Även för 90 år sen skedde det några intressanta saker i vår bygd: 

• Vid årets början var befolkningens antal 2 482 boende.

Så här meddelades det i pressen.

• Sparbanken hade öppet varje onsdag klockan 10 f.m – 1 e.m.

• Föreläsningsföreningen hade föreläsningar var fjortonde dag på söndagar efter gudstjänstens slut klockan 2.45. Föreläsningarna hölls i folkskolan och var verkligen välbesökta.

• Fästekvinnan fick vid 3 tiden hastigt rädda sig ut från elden i boningshuset en bit utanför samhället. Hon räddade även två av hennes barn. Tillskyndande grannar lyckades rädda en symaskin samt en byrå från det övertända huset.

• Det hölls predikan i trätältet i samhället tre dagar under en vecka.

• En husägare befriades från hälften av inkomstskatt han blivit påförd. Kommunalfullmäktige beslutade detta.

• Gödsvin köptes vid både Vittsjö och Emmaljunga station samma dag och samma tid. Dock var det två köpare!

• Allmänna Rikssjukkassan beslutade att uppbördsmöte skulle hållas sista söndagen i varje vecka!

• Stor lösöreauktion hölls å Oretorps gård. Då såldes bland annat 20 nötkreatur, fyra suggor, fjäderharvar samt allt inre och yttre lösöre.

• Flera personer i Emmaljunga blev polisanmälda då de lånat ut sina motböcker för inköp av sprit.

• Åldersgränsen för innehav av motbok var 25 år men flera kunder var under denna ålder. Längre fram på året visade det, efter undersökning från Spritbolaget, att anmälaren själv hade lånat ut sin motbok till underårig! Han fick därmed begränsad inköpsrätt!

• På den tiden, i början av 1900 talet var det sällsynt med fem generationer. Den äldsta i generationen var 90 år och den yngsta i generationen var 2½ år. Släkten hade sitt ursprung Lundstedt i Hästhult. I detta sammanhang konstaterades att det då fanns tre personer i Hästhult som var över 90 år!

• Inrättande av brandkår i Emmaljunga flammade upp i samband med en verkstadsbyggnad blev flammornas byte. Två dagar efter branden bildades en styrelse för inrättande av brandkår i Emmaljunga.

• Alla sorter av utsädesspannmål försåldes genom H Zaunders

• Musikunderhållning hölls klockan 1-3 e.m. vid café Sjöstugans öppnande den 29 april.

• Det var nästan rutin att en lantbrukare från Holmatorp var instämd till varje ting. Eller så hade han instämt någon eller några personer. Som regel blev ingen av de instämda fällda i domstolen.

• 20 sökande hade anmält sitt intresse för tjänst som lärare vid mellanskolan.

• Kyrkostämman beslutade enhälligt att låta uppföra ett bårhus på kyrkogården. Kostnaden beräknades till 2 800 kronor.

• Länsstyrelsen godkände förslaget om vägförbättringar Emmaljunga- Boalt vilket beslut överklagades utan bifall. Flera svåra kurvor, bland annat i Björstorp och Bröna skulle rätas ut.

• Anmärkningar förekom mot flera ”chaufförsskolor” där nyblivna ägare av körkort snart startade ”skola”. Märke saknas på ”övningsbil” och flera tillbud uppstod. Landsfiskalen utredde.

• Lite märkligt kan det tyckas att endast gossar fick premier från Stephens fond. Premiernas belopp fanns inom 380 kronor till 633:33. Tidigare års prov var det cirka hälften flickor som fick premier.

• Bibelkursen som startade 1926 hade så stort intresse att detta år ordnades två kurser. Dessa kurser upphörde 1996.

• Juni månad var den kallaste på 200 år med en medeltemperatur på +10º. Året 1722 var dock något kallare.

På den tiden var det tillåtet att jaga älg med hagelgevär.

• Verksamheten i trätältet fortsatte i Emmaljunga med bland annat Hemdal som talare.

• Skolrådet beslutade att fortsättningsskola skulle inrättas. Bilskjuts skulle ordnas från Hårsjö till Vittsjö. Andra elever med lång skolväg skulle inackorderas på ålderdomshemmet i Kristenstorp. Kyrkostämman beslutade enligt förslaget.

• All jakt på Hästhult Jaktvårdsförenings marker var vid laga ansvar förbjudet.

• Åke Mårtensson, Hinneryd utsågs till föreståndare för ålderdomshemmet i Kristenstorp. Cirka 20 aspiranter fanns till tjänsten.

• Det vara både politiska val samt kyrkligt val för utseende av komminister i församlingen.

• Mannen förnekade faderskap och betalade inget till barnets underhåll. Detta gjorde emellertid fattigvårdsstyrelsen varför denna ansågs ha faderskapet!

• Val av julklappar kunde lämplig ske vid besök hos kemikalieaffären med Assar Åkesson som ägare.

• Komminister Samuel Olivius vigdes med Eva Möller i Tygelsjö kyrka.

• Befolkningens antal vid 1928 år slut var 2 469 personer, – 15 sen årets början.