• Den 1 januari var folkmängden 2 750, en ökning förra året med 37.

• Det var krigstid även detta år. Därför togs upp kollekt till Norgehjälpen vid nyårsgudstjänster. I kyrkan inbringade insamlingen 615 kronor och hos EFS blev bidraget 103:36.

• Då meddelade Ransoneringskalendern att 25 gram kaffe per person fick inhandlas under sex veckors tid. Allt var ransonerat, så även ägg och och kött. Då återupptogs kontakten med släktingar som bodde på landsbygden!

 

• Detta kommer att bli åker sen alla stubbar rensats bort och stubbhålorna fyllts med grus,

• Uppbrytning av stubbar var högaktuellt för att öka bränslebehovet för uppvärmning.

• Två rum med värmeledning uthyrdes på nedre våningen.

• Telefon 67 a (Porrarp) önskade köpa en felfri häst.

• SLS bildade bland annat en studiecirkel i praktisk räkning. Räkningen skedde med blyertspenna på använt papper. Många av dagens skolelever hade nog behövt bevista sådan kurs.

• Statens bränslekommission beslutade om högsta pris på bilkol.

• Skogatorp mosse sålde sticktorv som levererades fritt hemkört.

• Mjöl och grynrätter fick serveras endast mot avlämnande av ransoneringskupong från restaurangkort.

• Göinge skyttekrets utfärdade varning. Fältskjutning skulle ske i Ubbalt och allmänheten uppmanades att inte beträda aktuellt område med skjutriktning norr och sydost!

• Lantbrukarhustrun var instämd till tinget. Hon hade sålt ett par kilo smör till en skomakare utan att kräva ransoneringskupong. Hon dömdes till 8 dagsböter á 1:25. En lantbrukare hade till skomakaren överlämnat 6 kilo fläsk som ersättning till skomakaren. Här blev domen 5 dagsböter á 1:25.

• Norra Skåne utkom tisdagar, torsdagar samt lördagar. En helårs prenumeration kostade 11 kronor

• Georg Mårtensson önskade sälja andra sorteringen röda morötter. Lämpliga som kaninfoder.

• Orienteringen i Emmaljunga samlade 300 tävlande från Skåne och nordligare belägna landskap.

• Elektricitetsverket beslutade anslå högst 1 000 kronor för anläggande av simbrygga i Pickelsjön. Sten Wolff åtog sin vara simlärare.

• Per Christiansson (Stubba Per) köpte stubbar av fur och gran.

• Stubba Per med cykel kanske spanande efter stubbar?

• Thebrödsbageriet höll stängt under två veckor på grund av varubrist. Någon vecka senare annonserade Winerkonditoriet att även de höll stängt på grund av varubrist. Någon vecka senare var det åter Thebrödsbageriet som stängde. Ytterligare ett par veckor senare höll café Valhalla stängt i tre veckor.

• Ägaren av en båt i Vittsjö annonserade att tillhörande åror till den stulna båten samt långrev fanns att hämta vid kökstrappan.

• Från den 7 juni hölls Poststationen öppen klockan 9-12 samt 17-18.

• Johan Karlsson och Hans Hallström utsågs till jaktvårdspoliser för Hårsjö nya jaktvårdsförenings jaktmarker.

• Först flyttades villan i Oretorp från en farlig vägkurva. Sen rättades och flyttades vägen!

• Folkhögskolekursen samlade 150 fasta deltagare. Under tre veckor var det föreläsningar varje kväll. Föreläsarna kom från stort område.

• Kommunalfullmäktige beslutade att ytterligare branddammar skulle anläggas i byarna.

• Tre torvmossar var särskilt aktuella för bränsleförsörjningen i städerna. Flera extratåg har stannat i Vittsjö för lastning av bränntorv. Uppskattning var att upp emot 2 000 järnvägsvagnar med bränntorv lämnade Vittsjö.

• Poststationen höll öppet på jul- och nyårsafton klockan 9-13. Jul- och nyårsdagen öppet 11-12 men helt stängt på Annandag jul.

• Befolkningen vid årets slut uppgick till 2 772 personer, en ökning med 13.