VITTSJÖ. Den gamla krutkällaren har drabbats av ålderssymtom. Naturen i samband med åldern börjar ge skröplighet. Tiden är verkligen inne på sluttampen om anrika byggnaden från 1896 skall räddas till eftervärlden. Kaj Ingvar Johansson (Lilla Vittsjö) snart 87 år anser sig inte ha ork att reparera byggnaden på hans fastighet. Han har nog arbete med att hålla villan i topptrim.

Förvaringen av krut och sprängämnen var förr inte så tillfredsställande ur säkerhetssynpunkt. Ända fram till 1950 talet finns belagt att de explosiva ämnena förvarades på vinden, i omedelbar närhet till elektriska ledningarnas inkoppling i bostaden! Tidigare var det fritt fram att inhandla både krut och sprängämnen till behov. Då fanns inga restriktionen om förvaring på ett säkert sätt.


Inrutade bilden i nedre högra hörnet visar dåtidens krutkällare.

Den först kända distributören i Vittsjö var Henning Anderssons. Då fanns den speciella ”krutkällaren” i stenmuren intill Hemgården. Ett föga säker plats att förvara livsfarlig gods. År 1896 byggdes en speciell krutkällare i Lilla Vittsjö. Ägare till nuvarande Kaj Ingvar Johansson fastighet var då en broder till handlanden Henning Andersson. Där byggdes krutkällaren som en backstuga med två rum. Särskilt under andra världskriget var det stor åtgång på dynamit då det bröts upp stubbar till eldning då vanligt eldningsvirke var ransonerat.. Stubbarna behövdes sprängas isär för bättre hantering. Landsfiskalen och kommunalnämndens ordförande utfärdade licens för inköp. Det hände att sprängämnen lämnades ut fast licens saknades. Jag kommer med licens senare!!!


Krutkällaren i något så när skick för 35 år sen.

Aktuella krutkällaren var förvaringsplats för krut och sprängämnen fram till 1949. Nu har krutkällaren varit ur bruk i 70 år. Källaren har använts som förvaringsplats under flera år. Den aktuella källaren har ett kulturhistoriskt värde och bör förvaras till eftervärlden. Föreningar och sammanslutningar finns som har till uppgift att bevara historiska platser. Det är i tiden att krutkällaren i Lilla Vittsjö rustas upp och bevaras för framtiden.


Krutkällaren i dagens läge har ålderdomssvaghet!

Myndigheterna började inse att dessa bunkrar inte uppfyllde kraven på säkerhet. Nu skall brukare av sprängämnen vara godkända innan inköp får ske. Maximal explosiv vara skall förvaras på säker plats och totala mängden får uppgå till 75 gram. En och annan sten kanske behöver sprängas i dag. Numera är det gruvor och bergrum som är den stora förbrukaren av sprängämnen.

NOT: Det berättas att en sten behövde på kyrkogården i Vittsjö. En erfaren person utförde alla förberedande åtgärder. En självutnämnd ”expert” på sprängning förklarade att en med hönsfjädrar stoppad madrass skulle dämpa sprängverkan uppåt! Trots avrådan tändes stubinen och knallen kom. I samband med denna spreds ett större antal hönsfjädrar på kyrkogården! Experten fick tillbringa åtskilliga timmer som fjäderplockare!