• Vid 1909 års början var folkmängden i församlingen 2 171, en minskning med tio förra året.

• Boende i Lönsholma överklagade kyrkostämmans beslut att flytta skolan i Lönsholma till Snärshult. Senare hade hade 38 åboar begärt att skolan i Lönsholma skal flyttas till Snärshult vid vägskälet mot Kristenstorp. De 30 åboarna lovade att bistå med 1 150 kronor för inköp av lämplig tomt.


Fortfarande finns stigvisningen kvar till skolan i Snärshult.

• Den 26 februari utkom Norra Skåne med extrablad, 24½. Anledningen var att Anton Nilsson från Hästveda hade blivit benådad från dödsstraff.

• De 14 galizierna som arbetat på torvmossen i Emmaljunga skall utvisas från landet. k.bfhd beslutade att de utvisade skall själva bekosta resan från Emmaljunga – Sassnitz.

• Brandkår bildades 1909. Men endast en styrelse med lövruskor för bekämpning av eld!

• Skytteföreningens egen musikkår underhöll vid årsstämman.

• Kommunalstämma hölls efter högmässans slut och gräddmejeriets stämma hölls efter kommunalstämmans slut.

• Larssons skrädderiaffär i Emmaljunga sökte en pojke villig att lära skrädderiyrket.

• Kommunalnämnden beslutade att hemställa om indragning av gästgiveriets skjutsstation samt förbud att servera öl sön-, helg-, torg- och marknadsdagar eller då sparbankssammanträde hölls eller vid större samlingar i bysamhället eller i närheten därav! Beslutet kom sedan gästgivarens hade ”lånat” ut öl under otillåten tid.

• Musikkåren var flitigt engagerad den 1 maj. Först marscherade de genom samhället. Sen åkte kåren till Markaryd för att gå i täten för ett demonstrationståg. Vid hemkomsten blev det åter musik vid marsch genom byn.

• Konfirmation hölls i Norra Åkarp kyrka med konfirmander från Vittsjö och Bjärnum.

• Tjänsten som barnmorska var ledig den 1 oktober. Lön 200 kronor, hyresbidrag 100 kronor samt ersättning för varje förrättning.

• Garvare Anton Celin köpte upp hudar samt skinn till högsta gällande pris.

• Detta år hölls Julottan i kyrkan kl 6 f. m.

• Brandkåren uppförde ett spruthus vid Vittsjön. En större spruta hade anskaffats för användning vid eventuellt behov!

• Vid 1909 års slut var församlingens boende uppe i 2 188, en ökning med +12 under förra året.