• Första världskriget ar slut men fortfarande var det ransonering på bröd. Därför delade Lifsmedelsnämnden ut brödkort i församlingens skolor i januari månad.


Även under andra världskriget var det ransonering på bröd.

• Parkettgolv utökade sitt aktiekapital från 50 000 till 100 000 kronor.

• En notis 1919 berättar om den fruktansvärda vintern 1849. Snödrivorna var stora och så hårda att röjarna fick gräva sig fram. De upptäckte då människor som satt ihjälfrusna i sina slädar. Samma förhållande gällde hästar som stod förspända och ihjälfrusna framför slädar.

• Kommunalstämman beslutade efter ny röstlag att antalet ledamöter i kommunalfullmäktige skall vara 25. Samtidigt började de etablerade partierna se om sitt hus för att finna lämpliga kandidater till ledamöter i fullmäktige. Tidigt stod det klart att gemensam samlingslista inte var aktuell.

• Vid val till kommunalfullmäktige i april månad erhöll ”De frisinnade” 393 röster, ”Kommunens väl” 345 och ”Arbetarepartiet” 145 röster.

• Första gången var det vallokal i Hultatorp skola för val av kommunalfullmäktige

• Sparbanken meddelade att inlåningsräntan höjes till 5½ % medan utlåningsräntan blev 6%.

• Pris- och kartellnämnden beslutade att utförsäljningspris för potatis i minut skall vara 23 öre/kilo.

• Ransoneringen av kaffe upphörde den 1 juli men socker- och brödkort delades fortfarande ut.

• Auktion för skjutsentreprenad hölls. Hotellet skulle inom 2 timmar tillhandahålla 2 hästar samt 2 parvagnar, 2 enbetsfordon samt en släde. Selar till hästar skulle finnas på plats.

• Riksdagens Första kammare förkastade förslaget om åtta timmars arbetsdag inom industrin samt några andra yrken.

• Samtliga affärer beslutade stänga sina butiker kl 3 e.m. Samma tid gällde även jul, -nyårs- och trettondagsafton.

• Porto för vanliga brev höjdes till 15 öre och lokalporto höjdes till 10 öre.


Så här var frimärken avbildade för 100 år sen.

• Kommunalfullmäktige beslutade tillstyrka provinsialläkarens yttrande att inrätta eget barnmorskedistrikt.

• Kommunalfullmäktige beslutade att införa nöjesskatt enligt regeringsbeslut. Anmälan om sådan offentlig tillställning skall i god tid anmälas.

• Folkskolan i Lönsholma flyttades till Snärshult 1910. År 1919 beslutade kyrkostämman att nytt skolhus samt lärarbostad skulle uppföras i Snärshult. Skolan uppfördes 1920.

• Sjunne Svensson och Thure Schalin erbjöd sina tjänster att delta i chaufförsskola i Vittsjö och Emmaljunga. Grundlig undervisning och låga arvoden utlovades. Undervisning kan ske på andra platser efter överenskommelse.

• Kommunalstämman beslutade att socknens sjuksköterska inte fick egen telefon. Däremot skulle överenskommelse ske med husvärden att hon fick låna denna telefon.

• Årets Julotta hölls kl 10 f.m.

• Under året ökade folkmängden med + 33 och totala mängden vid årets slut var 1 919.

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.