VITTSJÖ. Namnet ”Esters Sven” är föga känt i dag. Esters Sven var inget direkt tillnamn utan snarare identitetsnamn innan folkbokföringsnummer hade lanserats. Egentligen var det Sven Nilsson men det fanns många med detta ädla namn. Esters Sven eller i dagligt uttal Estre Sven bodde på torp 49 bakom Stig Nilssons fastighet i Lehult. Torpet var beläget intill urgamla vägen Lehult- Skinnkjortlaliden-Västanskogen.

Estre Svens brännvinskagge.

Kaggen uppskattas rymma två Kappe, cirka nio liter! Esters Sven var född 1839 och avled 1924 på fattiggården Kristenstorp. Han både levde och dog som ungkarl. 

Sven bodde tillsammans med två andra ungkarlar i torpet som inte hade den modernaste utrustningen. Mitt i huset fanns öppen fyr samt bakugn. De tre boende i torpet Ola Kronberg och sotare Åberg hade gemensamt skafferi och kök. De båda Sven bodde i ett rum medan Ola bodde ensam i annat rum som kallades storstugan. I ena delen av torpbyggnaden fanns ”huggeboden” där veden förvarades innan den fick tjänstgöra som värmekälla.

Esters Sven var skräddare till yrket och några av hans bedrifter kan läsas 2009 07 25, Esters Sven. Några av uppgifterna i den artikeln hör inte samman med Esters Sven utan har blivit förväxlade med annan person.

Estre Sven anlitades allt som oftast som varubud till Hässleholm inhandlande spritvaror. Då fick Sven titeln Extratåget! Dessa flytande varor hade han i en träkagge som finns bevarad. Troligen var Sven förhindrad att resa med tågen vid alla tillfällen. Då sändes brännvinskaggen med tåg. En adresslapp på kuggen finns följande anteckning: HMJ (Hessleholm Markaryd Jernväg), samt LGO Wittsjö.

Torpet där Sven, Ola och sotaren bodde revs ner 1938 men är markerat med Torp 49.