• Oscar Tollström avgick som ordförande inom pensionärsföreningen. Ny ordförande blev Oskar Svensson, Lehult.

• Berta Nilsson avled 97 år gammal. Hon var under många år känd som ”tant Berta”. Hon var både lärarinna och söndagsskollärare.

• Kommunalfullmäktige beviljade åt Bostadsstiftelsen uppföra hus med 32 lägenheter.

• Detta är resterna av ”Vittsjö sockens kommunbibliotek”

• Tillbyggnaden av folkskolan blev färdig med rektorsexpedition, lärarrum, slöjdsalar samt utrymmen för barnbespisning. Folkskolan uppfördes 1939.

• Det kom under året 8 617 besökare till biblioteket för att låna hem något läsvärt. Bokbeståndet utgjorde 8 688 band.

• Skånska Banken flyttade till nytt kontor i Bostadsstiftelsens lokaler.

• Kommunalfullmäktige beslutade uppvakta inrikesministern med förslag att Vittsjö och Bjärnum skall bilda eget kommunblock.

• Även postexpeditionen flyttade till Bostadsstiftelsens fastighet och blev granne med Skånska Banken.

• Paviljongen med scen vid Gåsadammen blev färdig lagom till de populära tisdagskvällarna. Byggnaden monterades ner 1959.

• Måndagspromenaderna startade med tipsrunda.

• Fritidsmotellet Sjöhästen med Gulf bensinstation invigdes. Numera är det Sjukhemmet som har verksamhet på platsen.

• Metartävlingen i Gåsadammen samlade 155 metare som drog upp 286 fiskar.

• Finska krigsbarnet Veikko Höylä återkom till Vittsjö och gav konsert i Kyrkan. Veikko är cellosolist i Helsingfors statsorkester och vistades som krigsbarn hos Gunhild Sehlin, Hultatorp.

• Gösta Waldau jubilerade som bokhandlare i 50 år. Samtidigt köpte han sin första kamera också för 50 år sen och har dokumenterat mycket från orten.

• Gustaf Andersson guldmedaljerades efter 31 år som kyrkvärd och kyrkokassör.

• Kyrkofullmäktige beslutade oförändrad kyrkoskatt till 70 öre/skattekrona.

Gunhild Sehlins första bok ”Snapphaneborgen”. Gunhild Sehlin utkom 1964 med sin andra bestsäller: ”Marias lilla åsna”.

• Totalt har Gunhild Sehlin skrivit minst 14 böcker varav ”Marias lilla åsna” översatts till flera språk.

• Kommunalnämnden beslutade om en höjning av skatten med 1 krona till 8:90 per/skattekrona medan pastoraten beslutade om oförändrad skattesats på 50 öre.

• Folkmängden vid 1964 års slut var 2 470 en ökning med +34 bosatta.