• Oscar Tollström avgick som ordförande inom pensionärsföreningen. Ny ordförande blev Oskar Svensson, Lehult.

• Berta Nilsson avled 97 år gammal. Hon var under många år känd som ”tant Berta”. Hon var både lärarinna och söndagsskollärare.

• Kommunalfullmäktige beviljade åt Bostadsstiftelsen uppföra hus med 32 lägenheter.

• Detta är resterna av ”Vittsjö sockens kommunbibliotek”

• Tillbyggnaden av folkskolan blev färdig med rektorsexpedition, lärarrum, slöjdsalar samt utrymmen för barnbespisning. Folkskolan uppfördes 1939.

• Det kom under året 8 617 besökare till biblioteket för att låna hem något läsvärt. Bokbeståndet utgjorde 8 688 band.

• Skånska Banken flyttade till nytt kontor i Bostadsstiftelsens lokaler.

• Kommunalfullmäktige beslutade uppvakta inrikesministern med förslag att Vittsjö och Bjärnum skall bilda eget kommunblock.

• Även postexpeditionen flyttade till Bostadsstiftelsens fastighet och blev granne med Skånska Banken.

• Paviljongen med scen vid Gåsadammen blev färdig lagom till de populära tisdagskvällarna. Byggnaden monterades ner 1959.

• Måndagspromenaderna startade med tipsrunda.

• Fritidsmotellet Sjöhästen med Gulf bensinstation invigdes. Numera är det Sjukhemmet som har verksamhet på platsen.

• Metartävlingen i Gåsadammen samlade 155 metare som drog upp 286 fiskar.

• Finska krigsbarnet Veikko Höylä återkom till Vittsjö och gav konsert i Kyrkan. Veikko är cellosolist i Helsingfors statsorkester och vistades som krigsbarn hos Gunhild Sehlin, Hultatorp.

• Gösta Waldau jubilerade som bokhandlare i 50 år. Samtidigt köpte han sin första kamera också för 50 år sen och har dokumenterat mycket från orten.

• Gustaf Andersson guldmedaljerades efter 31 år som kyrkvärd och kyrkokassör.

• Kyrkofullmäktige beslutade oförändrad kyrkoskatt till 70 öre/skattekrona.

Gunhild Sehlins första bok ”Snapphaneborgen”. Gunhild Sehlin utkom 1964 med sin andra bestsäller: ”Marias lilla åsna”.

• Totalt har Gunhild Sehlin skrivit minst 14 böcker varav ”Marias lilla åsna” översatts till flera språk.

• Kommunalnämnden beslutade om en höjning av skatten med 1 krona till 8:90 per/skattekrona medan pastoraten beslutade om oförändrad skattesats på 50 öre.

• Folkmängden vid 1964 års slut var 2 470 en ökning med +34 bosatta.

 

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.