• Den 1 januari 1969 tillträdde musikdirektör Carl- Erik Sjödin sin tjänst som kantor i församlingen. Han efterträdde Margit Nilsson.

• Mona Eliasson var fem år då hon deltog i skidlopp under sportlovet.

• Industribyggnadsstyrelsen köpte det i likvidation drabbade Svaluko för 370 000 kronor.

• Bröderna Evert och Artur Nilsson var ute på fiskfångst med nät. Efter en stund återfann de yttersta delen av nätet. Då de lyckades få upp fångsten i båten visade det sig att en mal på 20 kilo hade trasslat in sig i nätet.

•Den fula och rovgiriga fisken finns nu i Medborgarhuset.

• Hantverksföreningen beslutade att årets firande av Valborgsmäss skall förläggas till campingplatsen.

• Dage Rydberg blev ny president inom Lions.

• En ny orden bildades med stark anknytning till ”Trobecks och flygande gåsen” Sen flög troligen gåsen!

• Kretsmästerskap i orientering ordnades med inbjudan till närliggande orter. 400 sökande kom till start.

• Åror bröts av och åror tappades vid kommunrodd på Gåsadammen. Det var åtta delkommuner som kämpade med små ostyrbara båtar i det grönskimrande vattnet. Laget från Vinslöv segrade.

• Detta porto gällde 1969 vid långsam befordran.

• Postverket informerade om ändrade portoavgifter. Nöjde sig kunden med långsammare befordran av korsband sänktes porto från 35 till 30 öre. Liknande förhållande gäller i dag men inte har det blivit sänkning av avgiften. Höjning har i stället skett sammanfallande med långsammare befordran!

• Först sedan Gästhemmet kommit i bruk började protester mot dess verksamhet.

• Kommunen fick heraldiskt vapen efter godkännande av Regeringen. Vapnet finns på medborgarhuset men synnerligen missvårdat.

• Sådant ser kommunens vapen ut i standarutförande.

• Åter var det scoutläger i Hårsjö för handikappade ungdomar. Lägerchef var Elisabeth Hallonsten.

• Anställda på kommunalkontoret uppskattade inte råglasskivor i nedre delen av fönster ut mot gatan! Utsikten blev förstörd! Från kommunalt håll betraktades ärendet som ”Grönköping”.

• 35 brandmän kämpade mot elden i uthus i Höjalen. En stor del av årets höskörd förintades. Ingen personskada uppstod. Brandmän från tre brandkårer bekämpade elden.

• Laila Westersund drog 2 000 besökare till Gåsadammen vid en av tisdagsunderhållningarna. Turisttrafikföreningen arrangerade.

• Kommunen köpte Hotell- och gästgivaregården för 151 000 kronor vid exekutiv auktion. Saluvärdet var 202 000 kronor. Snarast kommer kommunen att utbjuda fastigheten till ny försäljning.

• Vittsjö hotell & Gästgivaregård med dagens exteriör.

• Näst intill mässfall var det vid kommunalfullmäktiges sammanträde. Nio ledamöter uteblev liksom ordförande och vice ordförande.

• Länsstyrelsen upphävde 19 borgensåtagande som kommunen iklätt sig. Totala summan för åtaganden var 1 082 900 kronor. Kommunen friades av JO. Det blev överklagande på överklagande i tämligen lång process.

• Slutligen var det Regeringen som fastställde utformningen av det heraldiska vapnet för kommunen.

• Lappgubben ”Tjosan-Tjosan” Jokkmokks Jokke kom till tisdagsunderhållning tillsammans med 4 000 lyssnare. Det var som väntat positiva strängar när de kom på plats. Det negativa var polisens hastighetskontroll, just i Vittsjö!. Den enda kontrollen från Norrland till Vittsjö!

• Efter 27 år som charkuterist överlät Nils J Bengtsson sin rörelse till Bert-Eve Thimansson. Även pensionat Sjövik fick nya ägare genom Lars Bergström som övertog efter Charles Lundbom.

• 500 intresserade var närvarande då Medborgarhuset invigdes av landshövdining Bengt Petri. • Högerpartiet bytte namn till Moderaterna.

• Kyrkoskatten blev oförändrad med 70 öre.

• Efter omfattande inlägg och motiveringar beslutade kommunalfullmäktige att anslå 5 000 kronor för elframdragning till sågverk i Hästhult.

• BildErnst: Brandchef Åke Ernstson som avgick efter 50 aktiva år.

• På 1969 års sista dag avgick brandchef Åke Ernstson efter 50 års tjänst inom brandkåren.