• Den 1 januari 1969 tillträdde musikdirektör Carl- Erik Sjödin sin tjänst som kantor i församlingen. Han efterträdde Margit Nilsson.

• Mona Eliasson var fem år då hon deltog i skidlopp under sportlovet.

• Industribyggnadsstyrelsen köpte det i likvidation drabbade Svaluko för 370 000 kronor.

• Bröderna Evert och Artur Nilsson var ute på fiskfångst med nät. Efter en stund återfann de yttersta delen av nätet. Då de lyckades få upp fångsten i båten visade det sig att en mal på 20 kilo hade trasslat in sig i nätet.

•Den fula och rovgiriga fisken finns nu i Medborgarhuset.

• Hantverksföreningen beslutade att årets firande av Valborgsmäss skall förläggas till campingplatsen.

• Dage Rydberg blev ny president inom Lions.

• En ny orden bildades med stark anknytning till ”Trobecks och flygande gåsen” Sen flög troligen gåsen!

• Kretsmästerskap i orientering ordnades med inbjudan till närliggande orter. 400 sökande kom till start.

• Åror bröts av och åror tappades vid kommunrodd på Gåsadammen. Det var åtta delkommuner som kämpade med små ostyrbara båtar i det grönskimrande vattnet. Laget från Vinslöv segrade.

• Detta porto gällde 1969 vid långsam befordran.

• Postverket informerade om ändrade portoavgifter. Nöjde sig kunden med långsammare befordran av korsband sänktes porto från 35 till 30 öre. Liknande förhållande gäller i dag men inte har det blivit sänkning av avgiften. Höjning har i stället skett sammanfallande med långsammare befordran!

• Först sedan Gästhemmet kommit i bruk började protester mot dess verksamhet.

• Kommunen fick heraldiskt vapen efter godkännande av Regeringen. Vapnet finns på medborgarhuset men synnerligen missvårdat.

• Sådant ser kommunens vapen ut i standarutförande.

• Åter var det scoutläger i Hårsjö för handikappade ungdomar. Lägerchef var Elisabeth Hallonsten.

• Anställda på kommunalkontoret uppskattade inte råglasskivor i nedre delen av fönster ut mot gatan! Utsikten blev förstörd! Från kommunalt håll betraktades ärendet som ”Grönköping”.

• 35 brandmän kämpade mot elden i uthus i Höjalen. En stor del av årets höskörd förintades. Ingen personskada uppstod. Brandmän från tre brandkårer bekämpade elden.

• Laila Westersund drog 2 000 besökare till Gåsadammen vid en av tisdagsunderhållningarna. Turisttrafikföreningen arrangerade.

• Kommunen köpte Hotell- och gästgivaregården för 151 000 kronor vid exekutiv auktion. Saluvärdet var 202 000 kronor. Snarast kommer kommunen att utbjuda fastigheten till ny försäljning.

• Vittsjö hotell & Gästgivaregård med dagens exteriör.

• Näst intill mässfall var det vid kommunalfullmäktiges sammanträde. Nio ledamöter uteblev liksom ordförande och vice ordförande.

• Länsstyrelsen upphävde 19 borgensåtagande som kommunen iklätt sig. Totala summan för åtaganden var 1 082 900 kronor. Kommunen friades av JO. Det blev överklagande på överklagande i tämligen lång process.

• Slutligen var det Regeringen som fastställde utformningen av det heraldiska vapnet för kommunen.

• Lappgubben ”Tjosan-Tjosan” Jokkmokks Jokke kom till tisdagsunderhållning tillsammans med 4 000 lyssnare. Det var som väntat positiva strängar när de kom på plats. Det negativa var polisens hastighetskontroll, just i Vittsjö!. Den enda kontrollen från Norrland till Vittsjö!

• Efter 27 år som charkuterist överlät Nils J Bengtsson sin rörelse till Bert-Eve Thimansson. Även pensionat Sjövik fick nya ägare genom Lars Bergström som övertog efter Charles Lundbom.

• 500 intresserade var närvarande då Medborgarhuset invigdes av landshövdining Bengt Petri. • Högerpartiet bytte namn till Moderaterna.

• Kyrkoskatten blev oförändrad med 70 öre.

• Efter omfattande inlägg och motiveringar beslutade kommunalfullmäktige att anslå 5 000 kronor för elframdragning till sågverk i Hästhult.

• BildErnst: Brandchef Åke Ernstson som avgick efter 50 aktiva år.

• På 1969 års sista dag avgick brandchef Åke Ernstson efter 50 års tjänst inom brandkåren.

 

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.