HÖJALEN. Fast Andra världskrigets fasor höll sig utanför landets gränser fanns rädslan och oron även i Sverige. Den mest dramatiska dagen i trakten var kvällen den 29 augusti 1944 då ett Brittiskt bombplan störtade vid Höjalen, Vittsjö. Denna kväll var det 900 bombplan som lyfte i England med Tyskland som mål.

Admin tillägg. Du skall absolut hedra dessa unga engelska 18-19 åriga unga hjältar som i hög grad påverkade vårt Europa av idag genom att delta i minnesceremonin den 29 augusti vid olycksplatsen utmed Värsjövägen klockan 18 nu på torsdag.

- Deras enorma hjältemod och deras unga bråda död blev/är  vårt Europa idag!

- Minnet är tyvärr bland kort, glöm dock inte dessa stora hjältar som skapat så mycket för just dig! 

Lätt att hitta: kör vägen mot Skånes Värsjö, ett par km efter Höjalen är du framme.

Admin slut. CB

Ortspressen refererade den omfattande katastrofen.

De flesta av den stora engelska armadan passerade södra Sverige. Danmark var ockuperat av Tyska krigsmakten varför armadan hade sin rutt norr om Danmark. Eskader efter eskader passerade södra Sverige då det var mulet väder. Motorbullret var bedövande då de fyrmotoriga bombplanen passerade under drygt en timme. Några timmar senare återvände eskader efter eskader sen de tömt sin last av förödande bomber i Tyskland.

Innan röjningen av olycksplatsen fullbordats syns fragment från bombplanet. (bild skadad)

Alla bombplanen kom aldrig så långt som till Tyskland. Denna natt var det åtta bombplan som störtade eller nödlandade på svenskt territorium. Vid den tiden under Andra världskriget var det stundtals anbefalld total mörkläggning. Inget ljus fick sippra ut från något fönster. Speciella mörkläggningsgardiner fanns att köpa. Mörka filtar kunde även användas. Avskärmad belysning fanns på bilar och cyklar. Beträffande bilar skulle nedre hälften av strålkastaren tillåtas 10 mm hög och 50 mm bred belysning med orangefärgat sken. Belysningen baktill fick ha en öppning på 4 x 4 mm. Visserligen fanns det inte så många fordon på vägarna under krigstiden men naturlig hastighetsbegränsning blev följden. De flesta bilarna vid den tiden var militära fordon som drevs med gengas

Soldater med grötrock deltog i röjningsarbetet.

Flera kvällar fick jag löfte att följa med min far ut i nattmörkret.. En god stund innan bombplanen kom hördes det ihållande bullret. Vi kunde då se luftförsvarets strålkastare från Landskrona/Helsingborg svepa över det mulna himlavalvet medan bullret kom allt närmare. Vid något tillfälle kunde vi se siluetterna av bombplanen i det spruckna molntäcket. Vid ett tillfälle sågs belysning i kabinen. Efter längre stund fick jag gå in i det mörklagda bostadshuset. Inomhus lyste karbid- och fotogenlampa upp bakom de mörklagda fönstren. Vid TT nyheterna klockan 8 talades det om att ett bombplan hade störtat vid Höjadalen. Far och jag cyklade dit och då var det tämligen stor samling av nyfikna vid Sigfrid Johansson gård. Vi vandrade iväg gamla landsvägen och sen skogsväg mot platsen där knallskott oavbrutet knallade. Det var ammunition till bombplanets kulsprutor som exploderade i de många småbränder som hade uppstått. På vederbörligt avstånd samlades de nyfikna där ammunitionen exploderar några tiotal meter från de nyfikna. Snart kom polisman Ture Wester och kommenderade: Skingra er! Alla åtlydde ordern men tog en annan väg mot nedslagsplatsen. Snart var polis Wester där och kommenderade: Skingra er! De nyfikna avlägsnades sig men området var stort!

Röjningsarbetet är avslutat. En krater och skövlad skog är enda minnet av olyckan.

Jag fick min undervisning i Hultatorp skola med Gunhild Sehlin som lärare. Elevantalet var minimalt varför det togs in nybörjare bara vart annat år. Tidvis fanns det sammanlagt fyra klasser som mest i skolan. Sannolikt var det så den 29 augusti att jag började skolan klockan 12.30. Då var vi enbart två klasser samtidigt. Det var därför jag kunde följa med till Höjalen på morgonen! Hemvärnet larmades genom telefonkedja. Det tog sin tid innan de kom till platsen cykelleds med mausergeväret på ryggen. Deras uppgift var att bilda en ring kring nedslagsplatsen samt hålla nyfikna utanför ringen. Det fanns alltid några luckor där nyfikna kunde smita in lite närmare. Efter hand anlände militär styrka och avspärrningen blev mer effektiv.

Vid minneshögtiden placerades minneskors vid kratern.

Representanter från engelska flygvapnet placerade korsen. På torsdag den 29 augusti kl 18 kommer en kort men enkel minneshögtid att hållas på platsen där sju unga engelska flygare omkom för 75 år sedan.

Kuriosa i sammanhanget: Polis Wester och landsfiskal Fluur fanns på plats. Efter hand avlägsnade de sig sedan hemvärnet och militär tagit över bevakningen. De vandrade tillbaka samma väg som de vandrat in. Trodde de! Efter hand kom de till Norreljung i Hårsjö! Där fick de fråga var de befann sig samt ringde efter taxi!