VITTSJÖ. Kyrkan började uppföras i slutet av 1100 talet eller i början av 1200 talet, sannolikt ett ganska enkelt träkapell.

Vittsjö kyrka i vinterskrud.

Efter hand har tillbyggnad och komplettering skett flera gånger. Boende i församlingen ökade och en nykyrka mot norr uppfördes 1772. År 1828 byggdes tornet där nu två kyrkklockor kallar till högtid.

Bland inventarierna kan inräknas de pergament som använts till tätning i springor i altaret. Dessa upptäcktes efter vandaldåd 1989. Dessa pergament förvaras numera på universitetsbiblioteket i Lund.

Tidigare fanns en klockstapel, troligen där huvudtrappan till helgedomen finns. Då tornbyggnaden uppfördes flyttades lillklockan upp i tornet. Altaret och predikstolen uppfördes omkring 1590. Genom testamentsmedel inköptes storklockan som är placerad intill lillklockan i klocktornet. Denna storklocka invigdes 1 Advent 1922. På klockan finns inget bibelord ingjutet vilket annars var en sed. Det fanns inte plats för något bibelord då namnen på kyrkvärdarna och kyrkorådet tog för stort utrymmen!

Kyrkorummet vandaliserades skamligt 1988. Delar av altaret revs ner. Krucifixet revs ner och hamnade på trappan till predikstolen. Dessutom skadades lampkronor och andra inventarier.

Altaret i Vittsjö kyrka.

Vid restaureringen av altaruppsatsen upptäcktes ”papper” som torkspringor i altaret hade tätats med. Vid närmare undersökning av dessa ”papper” visade det sig vara pergament med skrift. Det var delar av mässbok från 1300 talet som använts som tätning! När reformationen infördes på 1500 talet var det inget intresse för mässboken Graduale Lundense som skrivits ner av munkar på sin tid inom Lunds ärkestift.

Några av de utskurna sidorna i mässboken.

Då altaret uppfördes i slutet av 1500 talet uppstod senare torrsprickor i trävirket. Träarbetarna fann då att den gamla mässboken i pergament kunde vara ganska lämplig att täta sprickorna med. Mässboken hade A 3 format, ett tämligen stort format men det kunde behövas med text på Latin ur 27 psalmen i Psaltaren samt psalmer. Andra mässböcker hade i detta fall 20 sidor och var avsedd att användas under hela kyrkoåret. Det funna exklusiva materialet i Vittsjö hade texter och psalmer avsedda för senvåren fram till sensommaren. Partier ur nattvardsmässa fanns i fyndet.

I 500 år har dessa pergament funnits i kyrkans altare. Det var faktiskt vandalerna som 1988 blev orsaken till upptäckten av Mässboken! Inget ont som inte har….!
Fyndet av mässboken har stort liturghistoriskt intresse då vissa delar av mässbok redan fanns bevarade och komplettering kunde ske.
Tänk så mycket det finns att upptäcka precis överallt!