Högtiden inleddes med att sång- och musiksällskapet tågade in i procession med korsbärare och ljusbärare i täten. Gruppen sjöng och spelade flera sånger innan Sten Hallonsten, Helsingborg höll gudstjänsten med anknytning till självupplevelser. Under en psalm upptogs kollekt till Furuboda ungdomsgård och kollekten inbringade 2 600 kronor.
I församlingshemmet serverades äggakaga och Vittsjobördige Sten Hallonsten berättade om sitt liv från uppväxten i prästgården till sitt kall som präst. Sten Hallonsten är känd som den präst som har engagerat sig för handikappade ungdomar som han ”läst” fram till konfirmander. Han berättade också humoristiskt hur han jagade en flicka i Karlskrona medan prästdräktens sköt fladdrade i vinddraget. Med välförtjänta applåder tackades Sten Hallonsten för humoristiskt och upplivande föredrag.

 

 

Sten och Cecilia Hallonsten gästade Vittsjö.